ERP – Байгууллагын Нөөцийн Удирдлага

Байгууллагын бүх санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг нэг цэгээс хянах боломжтой. Санхүүгийн үйл ажиллагаа туйлын хялбар

Санхүү, нягтлан бодох

Хэдхэн товч дараад л байгууллагынхаа санхүүг удирдах хамгийн оновчтой хялбар арга.

Хангамж, худалдан авалт

Хангамжийн асуудал байгууллагын толгойны өвчин байхаа больж бүрэн автоматжин ажил хөнгөвчилнө.

Агуулахын удирдлага

Танай байгууллагын агуулахын бүхий л мэдээлэл одооноос эхлэн таны ширээн дээр ирлээ.

Хүний нөөцийн удирдлага

Хүний нөөцийн иж бүрэн сантай болж байгууллагын хамгийн үнэт нөөцөө урьд байгаагүй хялбараар удирдана.

Bee Code Sliderg

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum