ERP

[tabs style=”1″]

[tab title=”Санхүү”]
Bauunternehmen Kubau
Байгууллагын бүх санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг нэг цэгээс хянах боломжтой. Санхүүгийн үйл ажиллагаа туйлын хялбар

Давуу талууд

Ухаалаг хэрэглэгчийн интерфэйс
Нягтлан бодогч таны хувьд санхүүгийн бичилт хийх гэж програмтайгаа зууралдаж цаг алдахгүй, хийгдсэн бичилтийг хянах ажил үлдэнэ.

Нэхэмжлэл
Өглөг болон авлагыг нэхэмжлэлээр хялбархан хянах боломж. Нийлүүлэгч болон үйлчлүүлэгчийн нэхэмжлэлийг хянах батлах процесс нь энгийн хялбар байна.

Төлбөрөө хянах хялбар арга
Нэхэмжлэл болон төлбөрийг холбож хэрэглэгчид ойлгомжтойгоор бүтээгдсэн шийдэл.

Удирдлагад зориулсан санхүүгийн тайлан үзүүлэлтүүд
Удирдах ажилтны хувьд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг дор бүр хянаж мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг түргэвсгэх

Аналитик бүртгэл
Та байгууллагын ажлын цагийн хуваарь, төсөл, санхүүгийн нэхэмжлэл, агуулах зэрэг олон газар аналитик бүртгэл хөтлөх боломжтой

Хялбар санхүүгийн холболт
Нэхэмжлэлийг хийгдсэн төлбөртэй гар аргаар болон автоматаар холбох.

Хянах самбар
Бодит хугацааны мэдээллийг граф, хүснэгт зэрэг олон янзаар харах

Валют бүртгэл
Өдөр бүрээр автоматаар шинэчилэгдэх валютийн дүн.

Олон компани
Хэд хэдэн байгууллагын дансны гүйлгээнээс нэгтгэл дүн шинжилгээ хийх боломж.
Энэ бүгдээс гадна бусад санхүүгийн системүүдэд байдаг Ерөнхий журнал”, “Мөнгөн хөрөнгийн журнал”-ын гүйлгээг бүртгэх болон “Ерөнхий дэвтэр”, гүйлгээ баланс, “Санхүүгийн тайлан” мэдээг боловсруулах, шинэ тайлант сар үүсгэсэн тохиолдолд автоматаар өмнөх сарын үлдэгдлүүдийг шилжүүлэх, хэрэглэгч хүссэн үедээ тайлант сараа хааж, нээх боломж, тайлант сарын хаалт, нээлтийн үйлдлийг гүйцэтгэхэд орлогын, зардлын данснуудыг ОЗНД руу автоматаар хааж, үр дүнгээ тооцоолох зэрэг үйлдлүүд манай системд цөм багдсан байгаа.

[/tab]
[tab title=” Агуулах”]

OpenERP агуулахын удирдлагын модуль нь бараа бүтээгдэхүүнийг бүртгэхдээ давхар дансны бичилтийн шийдлийг ашигласан. Ингэснээр нийлүүлэгч болон үйлчлүүлэгчийн байршилыг оролцуулан барааны хөдөлгөөнийг бүрэн хянах боломжийг хэрэглэгчид олгож байгаа юм. Санхүүгийн модулиас тусдаа бөгөөд холбогдож ажиллах бүрэн боломжтой.
OpenERP нь агуулахын байршилыг иерархи загвараар хийсэн бөгөөд дотоод, гадаад, нийлүүлэгч, үйлчлүүлэгч, үйлдвэрийн зэрэг байршилуудаар үлдэгдлийг хянах боломжтой.

Давуу талууд

Логистик удирдлага
Нарийн тодорхойлсон логистик замуудаар бараа хөдөлгөөний нарийвчилсэн хяналтыг хэрэгжүүлэх боломжтой.

Барааны хөдөлгөөн
Барааны одоогийн болон ирээдүйн хөдөлгөөн мөн үлдэгдлийг хянаснаар

Агуулахын байршил
Аль нэг байршил дээр дарахад тухайн байршил дээрх үлдэгдлийг хугацааны төрөл бүрийн завсраар шүүн харах, шинжилгээ хийх боломжтой. Мөн тухайн байршил дээрх барааны нийт мөнгөн дүнг харуулна.

Агуулах тань хэзээ ч хоосрохгүй
Зохистой нөөцийн хэмжээг тодорхойлсноор таны захилга зохих тоо хэмжээтэйгээр өөрөө үүсэх болно.

Энэ бүгдээс гадна бусад системүүдэд байдаг бараа материалын орлого, зарлага, борлуулалт, борлуулалтын буцаалтын гүйлгээг хөтлөх, өдөр тутмын орлого, зарлагын тайлан, дундаж өртгийн арга, бараа материалын эд хариуцагч, тооллого хийх, борлуулах бүтээгдэхүүний үнийг оруулах, борлуулах үнийн хөнгөлөлт оруулах зэрэг үйлдлүүд цөм манай системд багтсан болно.

[/tab]
[tab title=” Харилцагч”]

Customer Relationship Management буюу харилцагчийн модуль нь бизнес харилцааг мөшгин хянах боломжийг бүрдүүлсэн. Та энэхүү модулийн тусламжтайгаар борлуулалтын төлөвлөгөө, циклийг тодорхойлж статистик шинжилгээ хийх боломжтой. Системийн тусламжтай гүйцэтгэсэн маркетингийн кампанит ажил борлуулалтанд тань үнэтэй хувь нэмэр оруулах болно.

Давуу талууд

Бизнес харилцаа
Борлуулалтын багаа удирдан хянах, бизнес харилцааг борлуулалтын захиалга хүртэл нь мөшгин гарын дор зохион байгауулах.

Outlook & Thunderbird холболтууд
Өөрийн электрон шуудангаа OpenERP тай холбох боломжтой. Ингэснээр шуудангийн хайрцагнаас автоматаар систем дээр бизнес харилцаа, баримт бичиг бүртгэх.

Бодит хугацааны статистик мэдээ
Business Intelligence ийн тусламжтайгаар борлуулалтын үйл ажиллагаан дээр дүн шинжилгээ хийж борлуулалтын төлөвлөгөөг бодитойгоор гаргах.

Уулзалт, хурал төлөвлөх
Хурлын төлөвлөгөө, утасны дуудлагын тэмдэглэл, борлуулалтын үүрэг даалгавар зэргийг хэрэглэгч дундын календарь дээр тэмдэглэх боломжтой. Ингэснээр таньд харилцагчтай тогтоосон холбоогоо мөшгин хянах боломжийг бүрдүүлсэн.

Борлуулалтын захиалга
Харилцагчийн холбоогоо шууд борлуулалтын захиалга болгон хөрвүүлэх боломжтой. Захиалгатай холбоотой нэхэмжлэл, хүргэлт зэрэг нь таньд борлуулалтын хяналтыг илүү ойртуулна.

Маркетингийн кампанит ажил
Харилцагчийн модуль нь харилцагчтай холбоотой маркетингийн төрөл бүрийн боловсруулалт хийнэ. Жишээ нь электрон шуудан автоматжуулалт

Үүрэн систем
Iphone, MS Outlook болон Андроид системүүд дээр хөгжүүлэлт хийхэд тохиромжтой.

[/tab]
[tab title=” Хангамж”]

Хангамжийн модуль нь худалдан авалтын захиалга үүсгэн түүнийг мөшгих, нийлүүлэгчдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн хөтлөх зэргээр хангамжийн процессийг хянах үүрэгтэй.

Давуу талууд

Хэрэглэгчид санал болгох
Нөөцийн хэмжээ, борлуулалтаас хамааран татан авалтыг систем автоматаар үүсгэн санал болгох болно.

Нийлүүлэгчийн мэдээлэл
Нийлүүлэгчийн бүртгэл дээр тухайн нийлүүлэгчтэй холбоотой бүх үйл ажиллагаа, гүйлгээний түүхийг харуулах

Бараа бүтээгдэхүүний бүртгэл
Та өөрийн бараан дээр бүртгэх мэдээллийг програмистийн тусламжгүйгээр өөрчлөх бүрэн боломжтой.

Дүн шинжилгээг уян хатан
Нийлүүлэгчийн талаарх дүн шинжилгээ, тайланг хүссэн байдлаар гаргах

[/tab]
[tab title=” Хүний нөөц”]

Байгууллагын хамгийн чухал зүйл болох хүний нөөцийг удирдахад тань энэхүү систем тусална. Албан хаагчийн мэдээлэл, амралт чөлөө, цагийн бүртгэл, ирц, зардал, цалин мөн шинээр ажилтан авах процесс цөм багтсан болно.

Давуу талууд

Албан хаагчийн бүртгэл
Албан хаагчийн тухай шаардлагатай мэдээллийг оруулан, хаягийн дэвтэр дээр шаардлагатай мэдээллийг хөтлөх

Цаг, ирц бүртгэх
Үүрэг даалгаврууд ажилтанд оноож өгснөөр тухайн даалгавар дээр ажилтны зарцуулсан цагийг хянах, түүнчлэн төслийн нийт зардал зэргийг хянах боломжтой.

Зардлын төвлөрсөн хяналт
Зардлийг OpenERP аар хянаснаар цаасан дамжлагыг халах боломжтой. Зөвшөөрөх, батлах, нэхэмжлэл үүсгэх нь хэрэглэгчийн хувьд ажиллагааг хөнгөвчилнө.

Ажилтан шалгаруулж авах процесс
OpenERP системийн шийдлээр ажилтан авах процессийг энгийн хялбар болсон. CV ийн сан үүсгэн, шүүлт хайлт хийх боломжтой.

Хянах самбар
Хянах самбараас ажилтны цагийн бүртгэл, амралт чөлөөг хялбархан харах боломжтой.

Амралт чөлөөний зөвшөөрөл
Албан хаагч чөлөөний хүсэлтийг системд оруулснаар менежер түүнийг зөвшөөрөх боломжтой.
[/tab]

[tab title=”Бүтэц”]

[/tab]
[/tabs]

990 Responses to ERP

  There’s certainly a great deal to know about this topic. I love all of the points you made.

  This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Many thanks!

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  Thanks to GTA 5 money glitch from where you can add money to your job directly from any of your browsers, and you are completely unhazardous time making use of the hacking means and can screw meliorate resources
  to wit the scheme.

  This is the right site for anyone who hopes to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a topic which has been discussed for years. Excellent stuff, just excellent!
  לפרטים נוספים

  It’s the best time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve learn this publish and if I may just I desire to recommend you some interesting things or advice.
  Perhaps you can write subsequent articles regarding this article.

  I wish to learn even more issues approximately it!

  I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I really hope to check out the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now ;)|

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!|

  This is the right site for anyone who really wants to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really will need toÖHaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been discussed for years. Great stuff, just excellent!
  ממליץ החום

  best drugstore blush cheapest pharmacy ed pills online

  Thank you for making this article. You do an awesome job with your site. You made a fan in me.

  Cool information, thanks for showing us

  There is certainly a lot to find out about this topic. I like all of the points you have made.

  drugs from canada canadian pharmacy generic viagra best drugstore eyebrow pencil

  May I simply just say what a relief to discover someone that genuinely knows what they are talking about on the net. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More and more people have to read this and understand this side of the story. I can’t believe you are not more popular because you certainly have the gift.
  http://zionqj4vd.bloggin-ads.com/21277258/the-basic-principles-of

  For most up-to-date news you have to go to see the web and on the web I found this
  web site as a finest web page for newest updates.

  This here was an excellent blog post. You got a fan in me. I’ll return to view more.

  It’s amazing in support of me to have a web page, which is beneficial in favor of my knowledge. thanks admin|

  online drugstore e d pharmacy rx one reviews

  Right here is the perfect blog for anybody who wants to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want toÖHaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which has been discussed for ages. Excellent stuff, just wonderful!
  לפרטים נוספים

  This article is truly a nice one it assists new net users, who are wishing for blogging.|

  My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!|

  Spot on with this write-up, I really feel this web site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info!|

  Can I simply say what a relief to uncover someone that genuinely understands what they’re discussing online. You actually realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people should read this and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular given that you certainly have the gift.
  https://peterp614tag7.blognody.com/profile

  It’s truly very difficult in this active life to listen news on TV, therefore I only use world wide web for that reason, and get the most up-to-date information.|

  I have been surfing online more than three hours as of late, but I by no means found any interesting article like yours.
  It’s lovely value sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content material as
  you did, the web will be a lot more helpful
  than ever before.

  I will right away grab your rss as I can not to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me understand in order that I could subscribe. Thanks.|

  PhillipLog

  legal to buy prescription drugs from canada
  https://canadarx24.com/
  natural cures for ed

  After exploring a number of the blog posts on your blog, I honestly like your technique of writing a blog. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my web site as well and tell me your opinion.

  PhillipLog

  ed natural remedies
  https://canadarx24.com/
  mens ed

  specialty pharmacy california pharmacy mens ed pills

  MichaelHix

  best ed drugs https://canadarx24.com/ ed treatment

  Right here is the perfect site for anybody who would like to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want toÖHaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that’s been discussed for ages. Great stuff, just wonderful!
  ממליץ החום

  I read this post fully regarding the comparison of newest and preceding technologies, it’s remarkable article.|

  I really loved this article and I will return to view more of your lovely stuff. Thank you!

  May I simply just say what a comfort to uncover someone that actually understands what they are talking about online. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More people must check this out and understand this side of the story. It’s surprising you aren’t more popular given that you certainly have the gift.
  https://brucey603qwd5.oblogation.com/profile

  Hello to all, how is all, I think every one is getting more from this site, and your views are nice in favor of new people.|

  This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very precise informationÖ Thanks for sharing this one. A must read article!

  Hello there! This post could not be written any better! Looking
  at this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about
  this. I most certainly will forward this post to him.
  Fairly certain he’ll have a very good read. Many thanks
  for sharing!

  MichaelHix

  cheap erectile dysfunction https://canadarx24.com/ men with ed

  Heya i am for the primary time here. I came across this board and I to find It really useful & it helped me out much. I’m hoping to provide one thing again and aid others like you helped me.

  I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

  Usually I don’t learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite great article.|

  Right here is the perfect web site for everyone who wants to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want toÖHaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that’s been written about for a long time. Excellent stuff, just excellent!
  לפרטים נוספים

  I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again

  It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to
  be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you
  few interesting things or suggestions. Perhaps you could
  write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!

  Can I just say what a relief to find somebody who actually knows what they’re discussing over the internet. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More and more people must look at this and understand this side of the story. It’s surprising you’re not more popular because you definitely have the gift.
  http://bookmarkloves.com/story7086896/the-basic-principles-of-נערות-ליווי

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to seek out any individual with some unique thoughts on this subject. realy thanks for starting this up. this website is something that’s needed on the web, somebody with somewhat originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

  This website really has all of the info I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

Leave a Reply

Message:*

Name:

Email:

Website: