ERP

[tabs style=”1″]

[tab title=”Санхүү”]
Bauunternehmen Kubau
Байгууллагын бүх санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг нэг цэгээс хянах боломжтой. Санхүүгийн үйл ажиллагаа туйлын хялбар

Давуу талууд

Ухаалаг хэрэглэгчийн интерфэйс
Нягтлан бодогч таны хувьд санхүүгийн бичилт хийх гэж програмтайгаа зууралдаж цаг алдахгүй, хийгдсэн бичилтийг хянах ажил үлдэнэ.

Нэхэмжлэл
Өглөг болон авлагыг нэхэмжлэлээр хялбархан хянах боломж. Нийлүүлэгч болон үйлчлүүлэгчийн нэхэмжлэлийг хянах батлах процесс нь энгийн хялбар байна.

Төлбөрөө хянах хялбар арга
Нэхэмжлэл болон төлбөрийг холбож хэрэглэгчид ойлгомжтойгоор бүтээгдсэн шийдэл.

Удирдлагад зориулсан санхүүгийн тайлан үзүүлэлтүүд
Удирдах ажилтны хувьд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг дор бүр хянаж мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг түргэвсгэх

Аналитик бүртгэл
Та байгууллагын ажлын цагийн хуваарь, төсөл, санхүүгийн нэхэмжлэл, агуулах зэрэг олон газар аналитик бүртгэл хөтлөх боломжтой

Хялбар санхүүгийн холболт
Нэхэмжлэлийг хийгдсэн төлбөртэй гар аргаар болон автоматаар холбох.

Хянах самбар
Бодит хугацааны мэдээллийг граф, хүснэгт зэрэг олон янзаар харах

Валют бүртгэл
Өдөр бүрээр автоматаар шинэчилэгдэх валютийн дүн.

Олон компани
Хэд хэдэн байгууллагын дансны гүйлгээнээс нэгтгэл дүн шинжилгээ хийх боломж.
Энэ бүгдээс гадна бусад санхүүгийн системүүдэд байдаг Ерөнхий журнал”, “Мөнгөн хөрөнгийн журнал”-ын гүйлгээг бүртгэх болон “Ерөнхий дэвтэр”, гүйлгээ баланс, “Санхүүгийн тайлан” мэдээг боловсруулах, шинэ тайлант сар үүсгэсэн тохиолдолд автоматаар өмнөх сарын үлдэгдлүүдийг шилжүүлэх, хэрэглэгч хүссэн үедээ тайлант сараа хааж, нээх боломж, тайлант сарын хаалт, нээлтийн үйлдлийг гүйцэтгэхэд орлогын, зардлын данснуудыг ОЗНД руу автоматаар хааж, үр дүнгээ тооцоолох зэрэг үйлдлүүд манай системд цөм багдсан байгаа.

[/tab]
[tab title=” Агуулах”]

OpenERP агуулахын удирдлагын модуль нь бараа бүтээгдэхүүнийг бүртгэхдээ давхар дансны бичилтийн шийдлийг ашигласан. Ингэснээр нийлүүлэгч болон үйлчлүүлэгчийн байршилыг оролцуулан барааны хөдөлгөөнийг бүрэн хянах боломжийг хэрэглэгчид олгож байгаа юм. Санхүүгийн модулиас тусдаа бөгөөд холбогдож ажиллах бүрэн боломжтой.
OpenERP нь агуулахын байршилыг иерархи загвараар хийсэн бөгөөд дотоод, гадаад, нийлүүлэгч, үйлчлүүлэгч, үйлдвэрийн зэрэг байршилуудаар үлдэгдлийг хянах боломжтой.

Давуу талууд

Логистик удирдлага
Нарийн тодорхойлсон логистик замуудаар бараа хөдөлгөөний нарийвчилсэн хяналтыг хэрэгжүүлэх боломжтой.

Барааны хөдөлгөөн
Барааны одоогийн болон ирээдүйн хөдөлгөөн мөн үлдэгдлийг хянаснаар

Агуулахын байршил
Аль нэг байршил дээр дарахад тухайн байршил дээрх үлдэгдлийг хугацааны төрөл бүрийн завсраар шүүн харах, шинжилгээ хийх боломжтой. Мөн тухайн байршил дээрх барааны нийт мөнгөн дүнг харуулна.

Агуулах тань хэзээ ч хоосрохгүй
Зохистой нөөцийн хэмжээг тодорхойлсноор таны захилга зохих тоо хэмжээтэйгээр өөрөө үүсэх болно.

Энэ бүгдээс гадна бусад системүүдэд байдаг бараа материалын орлого, зарлага, борлуулалт, борлуулалтын буцаалтын гүйлгээг хөтлөх, өдөр тутмын орлого, зарлагын тайлан, дундаж өртгийн арга, бараа материалын эд хариуцагч, тооллого хийх, борлуулах бүтээгдэхүүний үнийг оруулах, борлуулах үнийн хөнгөлөлт оруулах зэрэг үйлдлүүд цөм манай системд багтсан болно.

[/tab]
[tab title=” Харилцагч”]

Customer Relationship Management буюу харилцагчийн модуль нь бизнес харилцааг мөшгин хянах боломжийг бүрдүүлсэн. Та энэхүү модулийн тусламжтайгаар борлуулалтын төлөвлөгөө, циклийг тодорхойлж статистик шинжилгээ хийх боломжтой. Системийн тусламжтай гүйцэтгэсэн маркетингийн кампанит ажил борлуулалтанд тань үнэтэй хувь нэмэр оруулах болно.

Давуу талууд

Бизнес харилцаа
Борлуулалтын багаа удирдан хянах, бизнес харилцааг борлуулалтын захиалга хүртэл нь мөшгин гарын дор зохион байгауулах.

Outlook & Thunderbird холболтууд
Өөрийн электрон шуудангаа OpenERP тай холбох боломжтой. Ингэснээр шуудангийн хайрцагнаас автоматаар систем дээр бизнес харилцаа, баримт бичиг бүртгэх.

Бодит хугацааны статистик мэдээ
Business Intelligence ийн тусламжтайгаар борлуулалтын үйл ажиллагаан дээр дүн шинжилгээ хийж борлуулалтын төлөвлөгөөг бодитойгоор гаргах.

Уулзалт, хурал төлөвлөх
Хурлын төлөвлөгөө, утасны дуудлагын тэмдэглэл, борлуулалтын үүрэг даалгавар зэргийг хэрэглэгч дундын календарь дээр тэмдэглэх боломжтой. Ингэснээр таньд харилцагчтай тогтоосон холбоогоо мөшгин хянах боломжийг бүрдүүлсэн.

Борлуулалтын захиалга
Харилцагчийн холбоогоо шууд борлуулалтын захиалга болгон хөрвүүлэх боломжтой. Захиалгатай холбоотой нэхэмжлэл, хүргэлт зэрэг нь таньд борлуулалтын хяналтыг илүү ойртуулна.

Маркетингийн кампанит ажил
Харилцагчийн модуль нь харилцагчтай холбоотой маркетингийн төрөл бүрийн боловсруулалт хийнэ. Жишээ нь электрон шуудан автоматжуулалт

Үүрэн систем
Iphone, MS Outlook болон Андроид системүүд дээр хөгжүүлэлт хийхэд тохиромжтой.

[/tab]
[tab title=” Хангамж”]

Хангамжийн модуль нь худалдан авалтын захиалга үүсгэн түүнийг мөшгих, нийлүүлэгчдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн хөтлөх зэргээр хангамжийн процессийг хянах үүрэгтэй.

Давуу талууд

Хэрэглэгчид санал болгох
Нөөцийн хэмжээ, борлуулалтаас хамааран татан авалтыг систем автоматаар үүсгэн санал болгох болно.

Нийлүүлэгчийн мэдээлэл
Нийлүүлэгчийн бүртгэл дээр тухайн нийлүүлэгчтэй холбоотой бүх үйл ажиллагаа, гүйлгээний түүхийг харуулах

Бараа бүтээгдэхүүний бүртгэл
Та өөрийн бараан дээр бүртгэх мэдээллийг програмистийн тусламжгүйгээр өөрчлөх бүрэн боломжтой.

Дүн шинжилгээг уян хатан
Нийлүүлэгчийн талаарх дүн шинжилгээ, тайланг хүссэн байдлаар гаргах

[/tab]
[tab title=” Хүний нөөц”]

Байгууллагын хамгийн чухал зүйл болох хүний нөөцийг удирдахад тань энэхүү систем тусална. Албан хаагчийн мэдээлэл, амралт чөлөө, цагийн бүртгэл, ирц, зардал, цалин мөн шинээр ажилтан авах процесс цөм багтсан болно.

Давуу талууд

Албан хаагчийн бүртгэл
Албан хаагчийн тухай шаардлагатай мэдээллийг оруулан, хаягийн дэвтэр дээр шаардлагатай мэдээллийг хөтлөх

Цаг, ирц бүртгэх
Үүрэг даалгаврууд ажилтанд оноож өгснөөр тухайн даалгавар дээр ажилтны зарцуулсан цагийг хянах, түүнчлэн төслийн нийт зардал зэргийг хянах боломжтой.

Зардлын төвлөрсөн хяналт
Зардлийг OpenERP аар хянаснаар цаасан дамжлагыг халах боломжтой. Зөвшөөрөх, батлах, нэхэмжлэл үүсгэх нь хэрэглэгчийн хувьд ажиллагааг хөнгөвчилнө.

Ажилтан шалгаруулж авах процесс
OpenERP системийн шийдлээр ажилтан авах процессийг энгийн хялбар болсон. CV ийн сан үүсгэн, шүүлт хайлт хийх боломжтой.

Хянах самбар
Хянах самбараас ажилтны цагийн бүртгэл, амралт чөлөөг хялбархан харах боломжтой.

Амралт чөлөөний зөвшөөрөл
Албан хаагч чөлөөний хүсэлтийг системд оруулснаар менежер түүнийг зөвшөөрөх боломжтой.
[/tab]

[tab title=”Бүтэц”]

[/tab]
[/tabs]

6,928 Responses to ERP

  It’s really a great and helpful piece of information. I am happy that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.|

  Richardjap

  buy cialis with paypal erectile dysfunction pills – cialis tadalafil portugal
  cialis original for sale

  Spot on with this write-up, I seriously believe that this web site needs a lot more attention. Iíll probably be back again to see more, thanks for the information!

  Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you spending some time and energy to put this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

  What’s up every one, here every person is sharing such familiarity, therefore it’s nice to read this weblog, and I used to go to see this website daily.

  Fastidious response in return of this difficulty with solid arguments and
  explaining all on the topic of that.

  I and my buddies have been analyzing the nice advice located on your web page and so the sudden I had an awful feeling I never thanked the website owner for those tips. All of the men are actually as a consequence glad to read all of them and have in effect in reality been using them. Appreciation for really being really kind as well as for opting for some very good useful guides most people are really desperate to understand about. My very own sincere apologies for not expressing gratitude to you earlier.

  I in addition to my friends were reading the excellent secrets found on your website and unexpectedly came up with a terrible feeling I had not thanked the blog owner for those secrets. All of the men had been totally excited to study them and have very much been making the most of them. Appreciate your being really helpful and also for opting for certain excellent guides most people are really eager to be aware of. Our sincere apologies for not expressing gratitude to sooner.

  I wish to express thanks to this writer just for rescuing me from this type of instance. Right after browsing through the online world and getting tips which were not helpful, I believed my life was done. Living without the presence of strategies to the issues you have resolved as a result of your main posting is a crucial case, as well as those that might have badly damaged my career if I hadn’t come across your blog. Your actual knowledge and kindness in playing with a lot of things was vital. I don’t know what I would have done if I hadn’t come across such a subject like this. I can at this moment relish my future. Thanks a lot so much for the professional and results-oriented help. I won’t hesitate to endorse your site to anybody who will need guidelines about this situation.

  This is a topic which is close to my heart… Thank you! Where are your contact details though?|

  Hi there! I just wish to give you a huge thumbs up for the great information you’ve got here on this post. I am coming back to your website for more soon.

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have created some nice practices and we are looking to exchange strategies with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

  Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!|

  Cheap cialis 40 mg best price cialis 20mg free generic cialis pills

  This is my first time go to see at here and i am actually happy to read everthing
  at one place.

  I think everything said was actually very reasonable. However, what about this? suppose you composed a catchier post title? I ain’t suggesting your information is not solid., but suppose you added something that grabbed people’s attention? I mean BLOG_TITLE is a little vanilla. You ought to peek at Yahoo’s front page and watch how they create news headlines to grab people to open the links. You might try adding a video or a related picture or two to grab people excited about everything’ve got to say. In my opinion, it could bring your website a little livelier.|

  I blog often and I truly appreciate your information. The article has really peaked my interest. I will bookmark your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed as well.

  Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know the reason why I can’t join it. Is there anybody having the same RSS issues? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!|

  Richardjap

  where can u buy cialis erectile dysfunction medications – cost of cialis without insurance
  buy cialis online europe

  Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It will always be interesting to read through content from other writers and practice a little something from their web sites.

  bookmarked!!, I like your web site!|

  Hi there outstanding website! Does running a blog like this take a lot of work? I have virtually no knowledge of computer programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please share. I understand this is off subject but I just wanted to ask. Thanks a lot!|

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who has been doing a little research on this. And he in fact bought me dinner due to the fact that I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this topic here on your web site.

  This website truly has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn’t know who to ask. |

  Thanks for the good writeup. It if truth be told was once a leisure account it. Glance advanced to more delivered agreeable from you! However, how could we keep in touch?|

  Thank you so much for giving everyone an extraordinarily spectacular chance to read critical reviews from this blog. It really is very superb and as well , packed with a good time for me personally and my office peers to visit your blog nearly 3 times in one week to learn the latest things you will have. And indeed, we are usually contented considering the extraordinary creative ideas served by you. Certain 1 areas in this posting are definitely the very best we have all ever had.

  Thanks a lot for providing individuals with a very terrific chance to read articles and blog posts from here. It can be very good plus stuffed with amusement for me personally and my office acquaintances to search your blog at minimum 3 times in one week to find out the new stuff you will have. And indeed, we’re at all times motivated for the dazzling solutions you give. Selected 2 areas in this posting are basically the most beneficial I have ever had.

  Thanks for all your valuable labor on this web site. My mum takes pleasure in going through research and it’s easy to understand why. We all know all relating to the dynamic tactic you provide helpful tips on the blog and as well increase participation from some others on the point and our daughter is now learning a great deal. Enjoy the rest of the new year. You have been conducting a fabulous job.

  Buy Instagram followers, get instant delivery, and grow your brand We help you get real followers for your Instagram account, so you can reach a bigger audience.

  you’re actually a just right webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you have performed a wonderful job in this topic!|

  cialis pills for sale uk sildenafil troche dosage achat viagra online

  acheter viagra pfizer 100mg sildenafil 100mg online price sildenafil 100mg instructions

  teva generic viagra cost australia how to get cialis online australia teva generic viagra australia

  cialis canada francais combining cialis and otc ed pills levitra generic name australia

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog site is in the very same niche as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!|

  sildenafil 100mg cost sildenafil 50 mg mexico comprar sildenafilo 100 mg teva

Leave a Reply

Message:*

Name:

Email:

Website: