ERP

[tabs style=”1″]

[tab title=”Санхүү”]
Bauunternehmen Kubau
Байгууллагын бүх санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг нэг цэгээс хянах боломжтой. Санхүүгийн үйл ажиллагаа туйлын хялбар

Давуу талууд

Ухаалаг хэрэглэгчийн интерфэйс
Нягтлан бодогч таны хувьд санхүүгийн бичилт хийх гэж програмтайгаа зууралдаж цаг алдахгүй, хийгдсэн бичилтийг хянах ажил үлдэнэ.

Нэхэмжлэл
Өглөг болон авлагыг нэхэмжлэлээр хялбархан хянах боломж. Нийлүүлэгч болон үйлчлүүлэгчийн нэхэмжлэлийг хянах батлах процесс нь энгийн хялбар байна.

Төлбөрөө хянах хялбар арга
Нэхэмжлэл болон төлбөрийг холбож хэрэглэгчид ойлгомжтойгоор бүтээгдсэн шийдэл.

Удирдлагад зориулсан санхүүгийн тайлан үзүүлэлтүүд
Удирдах ажилтны хувьд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг дор бүр хянаж мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг түргэвсгэх

Аналитик бүртгэл
Та байгууллагын ажлын цагийн хуваарь, төсөл, санхүүгийн нэхэмжлэл, агуулах зэрэг олон газар аналитик бүртгэл хөтлөх боломжтой

Хялбар санхүүгийн холболт
Нэхэмжлэлийг хийгдсэн төлбөртэй гар аргаар болон автоматаар холбох.

Хянах самбар
Бодит хугацааны мэдээллийг граф, хүснэгт зэрэг олон янзаар харах

Валют бүртгэл
Өдөр бүрээр автоматаар шинэчилэгдэх валютийн дүн.

Олон компани
Хэд хэдэн байгууллагын дансны гүйлгээнээс нэгтгэл дүн шинжилгээ хийх боломж.
Энэ бүгдээс гадна бусад санхүүгийн системүүдэд байдаг Ерөнхий журнал”, “Мөнгөн хөрөнгийн журнал”-ын гүйлгээг бүртгэх болон “Ерөнхий дэвтэр”, гүйлгээ баланс, “Санхүүгийн тайлан” мэдээг боловсруулах, шинэ тайлант сар үүсгэсэн тохиолдолд автоматаар өмнөх сарын үлдэгдлүүдийг шилжүүлэх, хэрэглэгч хүссэн үедээ тайлант сараа хааж, нээх боломж, тайлант сарын хаалт, нээлтийн үйлдлийг гүйцэтгэхэд орлогын, зардлын данснуудыг ОЗНД руу автоматаар хааж, үр дүнгээ тооцоолох зэрэг үйлдлүүд манай системд цөм багдсан байгаа.

[/tab]
[tab title=” Агуулах”]

OpenERP агуулахын удирдлагын модуль нь бараа бүтээгдэхүүнийг бүртгэхдээ давхар дансны бичилтийн шийдлийг ашигласан. Ингэснээр нийлүүлэгч болон үйлчлүүлэгчийн байршилыг оролцуулан барааны хөдөлгөөнийг бүрэн хянах боломжийг хэрэглэгчид олгож байгаа юм. Санхүүгийн модулиас тусдаа бөгөөд холбогдож ажиллах бүрэн боломжтой.
OpenERP нь агуулахын байршилыг иерархи загвараар хийсэн бөгөөд дотоод, гадаад, нийлүүлэгч, үйлчлүүлэгч, үйлдвэрийн зэрэг байршилуудаар үлдэгдлийг хянах боломжтой.

Давуу талууд

Логистик удирдлага
Нарийн тодорхойлсон логистик замуудаар бараа хөдөлгөөний нарийвчилсэн хяналтыг хэрэгжүүлэх боломжтой.

Барааны хөдөлгөөн
Барааны одоогийн болон ирээдүйн хөдөлгөөн мөн үлдэгдлийг хянаснаар

Агуулахын байршил
Аль нэг байршил дээр дарахад тухайн байршил дээрх үлдэгдлийг хугацааны төрөл бүрийн завсраар шүүн харах, шинжилгээ хийх боломжтой. Мөн тухайн байршил дээрх барааны нийт мөнгөн дүнг харуулна.

Агуулах тань хэзээ ч хоосрохгүй
Зохистой нөөцийн хэмжээг тодорхойлсноор таны захилга зохих тоо хэмжээтэйгээр өөрөө үүсэх болно.

Энэ бүгдээс гадна бусад системүүдэд байдаг бараа материалын орлого, зарлага, борлуулалт, борлуулалтын буцаалтын гүйлгээг хөтлөх, өдөр тутмын орлого, зарлагын тайлан, дундаж өртгийн арга, бараа материалын эд хариуцагч, тооллого хийх, борлуулах бүтээгдэхүүний үнийг оруулах, борлуулах үнийн хөнгөлөлт оруулах зэрэг үйлдлүүд цөм манай системд багтсан болно.

[/tab]
[tab title=” Харилцагч”]

Customer Relationship Management буюу харилцагчийн модуль нь бизнес харилцааг мөшгин хянах боломжийг бүрдүүлсэн. Та энэхүү модулийн тусламжтайгаар борлуулалтын төлөвлөгөө, циклийг тодорхойлж статистик шинжилгээ хийх боломжтой. Системийн тусламжтай гүйцэтгэсэн маркетингийн кампанит ажил борлуулалтанд тань үнэтэй хувь нэмэр оруулах болно.

Давуу талууд

Бизнес харилцаа
Борлуулалтын багаа удирдан хянах, бизнес харилцааг борлуулалтын захиалга хүртэл нь мөшгин гарын дор зохион байгауулах.

Outlook & Thunderbird холболтууд
Өөрийн электрон шуудангаа OpenERP тай холбох боломжтой. Ингэснээр шуудангийн хайрцагнаас автоматаар систем дээр бизнес харилцаа, баримт бичиг бүртгэх.

Бодит хугацааны статистик мэдээ
Business Intelligence ийн тусламжтайгаар борлуулалтын үйл ажиллагаан дээр дүн шинжилгээ хийж борлуулалтын төлөвлөгөөг бодитойгоор гаргах.

Уулзалт, хурал төлөвлөх
Хурлын төлөвлөгөө, утасны дуудлагын тэмдэглэл, борлуулалтын үүрэг даалгавар зэргийг хэрэглэгч дундын календарь дээр тэмдэглэх боломжтой. Ингэснээр таньд харилцагчтай тогтоосон холбоогоо мөшгин хянах боломжийг бүрдүүлсэн.

Борлуулалтын захиалга
Харилцагчийн холбоогоо шууд борлуулалтын захиалга болгон хөрвүүлэх боломжтой. Захиалгатай холбоотой нэхэмжлэл, хүргэлт зэрэг нь таньд борлуулалтын хяналтыг илүү ойртуулна.

Маркетингийн кампанит ажил
Харилцагчийн модуль нь харилцагчтай холбоотой маркетингийн төрөл бүрийн боловсруулалт хийнэ. Жишээ нь электрон шуудан автоматжуулалт

Үүрэн систем
Iphone, MS Outlook болон Андроид системүүд дээр хөгжүүлэлт хийхэд тохиромжтой.

[/tab]
[tab title=” Хангамж”]

Хангамжийн модуль нь худалдан авалтын захиалга үүсгэн түүнийг мөшгих, нийлүүлэгчдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн хөтлөх зэргээр хангамжийн процессийг хянах үүрэгтэй.

Давуу талууд

Хэрэглэгчид санал болгох
Нөөцийн хэмжээ, борлуулалтаас хамааран татан авалтыг систем автоматаар үүсгэн санал болгох болно.

Нийлүүлэгчийн мэдээлэл
Нийлүүлэгчийн бүртгэл дээр тухайн нийлүүлэгчтэй холбоотой бүх үйл ажиллагаа, гүйлгээний түүхийг харуулах

Бараа бүтээгдэхүүний бүртгэл
Та өөрийн бараан дээр бүртгэх мэдээллийг програмистийн тусламжгүйгээр өөрчлөх бүрэн боломжтой.

Дүн шинжилгээг уян хатан
Нийлүүлэгчийн талаарх дүн шинжилгээ, тайланг хүссэн байдлаар гаргах

[/tab]
[tab title=” Хүний нөөц”]

Байгууллагын хамгийн чухал зүйл болох хүний нөөцийг удирдахад тань энэхүү систем тусална. Албан хаагчийн мэдээлэл, амралт чөлөө, цагийн бүртгэл, ирц, зардал, цалин мөн шинээр ажилтан авах процесс цөм багтсан болно.

Давуу талууд

Албан хаагчийн бүртгэл
Албан хаагчийн тухай шаардлагатай мэдээллийг оруулан, хаягийн дэвтэр дээр шаардлагатай мэдээллийг хөтлөх

Цаг, ирц бүртгэх
Үүрэг даалгаврууд ажилтанд оноож өгснөөр тухайн даалгавар дээр ажилтны зарцуулсан цагийг хянах, түүнчлэн төслийн нийт зардал зэргийг хянах боломжтой.

Зардлын төвлөрсөн хяналт
Зардлийг OpenERP аар хянаснаар цаасан дамжлагыг халах боломжтой. Зөвшөөрөх, батлах, нэхэмжлэл үүсгэх нь хэрэглэгчийн хувьд ажиллагааг хөнгөвчилнө.

Ажилтан шалгаруулж авах процесс
OpenERP системийн шийдлээр ажилтан авах процессийг энгийн хялбар болсон. CV ийн сан үүсгэн, шүүлт хайлт хийх боломжтой.

Хянах самбар
Хянах самбараас ажилтны цагийн бүртгэл, амралт чөлөөг хялбархан харах боломжтой.

Амралт чөлөөний зөвшөөрөл
Албан хаагч чөлөөний хүсэлтийг системд оруулснаар менежер түүнийг зөвшөөрөх боломжтой.
[/tab]

[tab title=”Бүтэц”]

[/tab]
[/tabs]

6,929 Responses to ERP

  You’ve made some good points there. I looked on the internet for more info about the issue and found most
  individuals will go along with your views on this web site.

  generic viagra https://viagrasildenafilok.com/ – cheap viagra viagra price buy viagra pills

  I’ve been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It is pretty worth enough for me.

  Personally, if all website owners and bloggers made good
  content as you did, the web will be much more useful than ever before.

  Touche. Outstanding arguments. Keep up the great spirit.

  Woah! I’m really loving the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal.
  I must say you’ve done a excellent job with this.
  Additionally, the blog loads super quick for me on Internet explorer.
  Exceptional Blog!

  It’s appropriate time to make some plans for the longer term and it is time to be happy.
  I’ve learn this post and if I could I wish to recommend you few attention-grabbing things or tips.
  Perhaps you could write subsequent articles referring to this article.
  I want to learn even more things about it!

  I don’t even understand how I ended up right here, however I believed this put up
  was once great. I do not understand who you might be but certainly you’re going to a well-known blogger for those who are not already.
  Cheers!

  I will immediately seize your rss feed as I can’t to find your
  e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Please let me recognise in order that I could subscribe.
  Thanks.

  I am sure this paragraph has touched all the internet visitors, its really really pleasant piece of writing on building up new webpage.

  Ahaa, its good conversation on the topic of this post at this place at this website, I have read all that, so at this time me also commenting here.

  Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few minutes and actual effort to make a good article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t seem to get anything done.|

  I absolutely love your website.. Very nice colors & theme.
  Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m
  trying to create my own blog and would like to find
  out where you got this from or exactly what the theme is named.

  Thanks!

  I have been surfing on-line greater than 3 hours these days, yet I never found any attention-grabbing
  article like yours. It’s lovely price sufficient
  for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as
  you probably did, the internet will likely be
  much more helpful than ever before.

  Hi, all is going sound here and ofcourse every one is sharing facts, that’s truly excellent, keep up writing.|

  It is the best time to make a few plans for the long run and it’s time to
  be happy. I have read this publish and if I
  may just I want to suggest you few fascinating things or advice.
  Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
  I want to read more issues approximately it!

  Hi, I do think this is an excellent blog.
  I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since i have bookmarked it.

  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue
  to help others.

  Hi my loved one! I want to say that this post is awesome, great written and include approximately all significant infos. I’d like to see extra posts like this .

  I’ve been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers
  made good content as you did, the net will be
  much more useful than ever before.

 1. Pingback: 60 mg generic cialis

 2. It is the best time to make some plans for the longer term and it is time to be happy.
  I have read this publish and if I may just I desire
  to counsel you some attention-grabbing issues or advice.
  Perhaps you can write subsequent articles relating to this article.
  I desire to read more things approximately it!

  Thank you for some other informative blog. Where else may I am getting
  that kind of information written in such a perfect manner?
  I have a challenge that I am simply now running on, and I’ve been at the glance out for such information.

  Ahaa, its good discussion regarding this post at this place at this
  weblog, I have read all that, so now me also commenting here.

  Pretty! This was an incredibly wonderful article. Many thanks for supplying this info.|

  I’ve been browsing online greater than 3 hours lately,
  but I by no means found any attention-grabbing article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content
  material as you probably did, the net shall be a lot more
  helpful than ever before.

  It is perfect time to make some plans for the long run and it’s time to be happy.
  I have learn this submit and if I may I want to suggest you
  few attention-grabbing issues or tips. Perhaps you can write subsequent articles referring
  to this article. I want to learn more issues about it!

  Thanks a lot for sharing this with all people you actually understand what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly also talk over with my website =). We can have a link exchange arrangement between us|

  It is perfect time to make a few plans for the long run and it’s time to
  be happy. I have learn this submit and if I may just I desire
  to counsel you some attention-grabbing things or advice.
  Perhaps you could write next articles relating
  to this article. I wish to learn more issues about it!

  Exceptional post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Kudos!|

  Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar
  one and i was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you
  can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

  I’m excited to discover this site. I want to to thank you for your time just for
  this fantastic read!! I definitely loved every
  bit of it and I have you saved to fav to see new stuff in your web site.

  I was able to find good advice from your blog posts.

  Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to come
  back once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best
  way to change, may you be rich and continue to help other
  people.

  viagra pill https://viagrasildenafilok.com/ – viagra buy viagra online viagra

  Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to return yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article plus the rest of
  the website is also very good.

  buy sildenafil viagra online buy viagra online viagra no prescription

  google buy tiktok hacklink services.

  buy viagra pills viagra pill viagra online buy viagra online

  I cling on to listening to the news bulletin lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing
  this article plus the rest of the site is extremely
  good.

  This is the best Ironman flick up to now, due to sturdy
  personality function and a sharp, hilarious program.

  Woah! I’m really loving the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between user friendliness and
  visual appearance. I must say you’ve done a very good job with
  this. Additionally, the blog loads super fast for me on Internet explorer.
  Excellent Blog!

  Firstly, you will have to get the hack from us. For this, we placed
  a Download Button above, and we will even post one other one beneath, on the end of this article.

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words
  in your content seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Many thanks

  It is appropriate time to make a few plans for the longer term
  and it’s time to be happy. I’ve read this submit and if I could I desire to suggest you some interesting things or
  tips. Perhaps you can write subsequent articles referring to this article.
  I wish to learn more things about it!

  Howdy very nice website!! Guy .. Excellent .. Superb ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I’m satisfied to seek out numerous helpful information here within the put up, we want
  develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.

  . . . . . http://www.deinformedvoters.org/viagra-generic

 3. Pingback: stepmom viagra australia

Leave a Reply

Message:*

Name:

Email:

Website: