ERP

[tabs style=”1″]

[tab title=”Санхүү”]
Bauunternehmen Kubau
Байгууллагын бүх санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг нэг цэгээс хянах боломжтой. Санхүүгийн үйл ажиллагаа туйлын хялбар

Давуу талууд

Ухаалаг хэрэглэгчийн интерфэйс
Нягтлан бодогч таны хувьд санхүүгийн бичилт хийх гэж програмтайгаа зууралдаж цаг алдахгүй, хийгдсэн бичилтийг хянах ажил үлдэнэ.

Нэхэмжлэл
Өглөг болон авлагыг нэхэмжлэлээр хялбархан хянах боломж. Нийлүүлэгч болон үйлчлүүлэгчийн нэхэмжлэлийг хянах батлах процесс нь энгийн хялбар байна.

Төлбөрөө хянах хялбар арга
Нэхэмжлэл болон төлбөрийг холбож хэрэглэгчид ойлгомжтойгоор бүтээгдсэн шийдэл.

Удирдлагад зориулсан санхүүгийн тайлан үзүүлэлтүүд
Удирдах ажилтны хувьд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг дор бүр хянаж мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг түргэвсгэх

Аналитик бүртгэл
Та байгууллагын ажлын цагийн хуваарь, төсөл, санхүүгийн нэхэмжлэл, агуулах зэрэг олон газар аналитик бүртгэл хөтлөх боломжтой

Хялбар санхүүгийн холболт
Нэхэмжлэлийг хийгдсэн төлбөртэй гар аргаар болон автоматаар холбох.

Хянах самбар
Бодит хугацааны мэдээллийг граф, хүснэгт зэрэг олон янзаар харах

Валют бүртгэл
Өдөр бүрээр автоматаар шинэчилэгдэх валютийн дүн.

Олон компани
Хэд хэдэн байгууллагын дансны гүйлгээнээс нэгтгэл дүн шинжилгээ хийх боломж.
Энэ бүгдээс гадна бусад санхүүгийн системүүдэд байдаг Ерөнхий журнал”, “Мөнгөн хөрөнгийн журнал”-ын гүйлгээг бүртгэх болон “Ерөнхий дэвтэр”, гүйлгээ баланс, “Санхүүгийн тайлан” мэдээг боловсруулах, шинэ тайлант сар үүсгэсэн тохиолдолд автоматаар өмнөх сарын үлдэгдлүүдийг шилжүүлэх, хэрэглэгч хүссэн үедээ тайлант сараа хааж, нээх боломж, тайлант сарын хаалт, нээлтийн үйлдлийг гүйцэтгэхэд орлогын, зардлын данснуудыг ОЗНД руу автоматаар хааж, үр дүнгээ тооцоолох зэрэг үйлдлүүд манай системд цөм багдсан байгаа.

[/tab]
[tab title=” Агуулах”]

OpenERP агуулахын удирдлагын модуль нь бараа бүтээгдэхүүнийг бүртгэхдээ давхар дансны бичилтийн шийдлийг ашигласан. Ингэснээр нийлүүлэгч болон үйлчлүүлэгчийн байршилыг оролцуулан барааны хөдөлгөөнийг бүрэн хянах боломжийг хэрэглэгчид олгож байгаа юм. Санхүүгийн модулиас тусдаа бөгөөд холбогдож ажиллах бүрэн боломжтой.
OpenERP нь агуулахын байршилыг иерархи загвараар хийсэн бөгөөд дотоод, гадаад, нийлүүлэгч, үйлчлүүлэгч, үйлдвэрийн зэрэг байршилуудаар үлдэгдлийг хянах боломжтой.

Давуу талууд

Логистик удирдлага
Нарийн тодорхойлсон логистик замуудаар бараа хөдөлгөөний нарийвчилсэн хяналтыг хэрэгжүүлэх боломжтой.

Барааны хөдөлгөөн
Барааны одоогийн болон ирээдүйн хөдөлгөөн мөн үлдэгдлийг хянаснаар

Агуулахын байршил
Аль нэг байршил дээр дарахад тухайн байршил дээрх үлдэгдлийг хугацааны төрөл бүрийн завсраар шүүн харах, шинжилгээ хийх боломжтой. Мөн тухайн байршил дээрх барааны нийт мөнгөн дүнг харуулна.

Агуулах тань хэзээ ч хоосрохгүй
Зохистой нөөцийн хэмжээг тодорхойлсноор таны захилга зохих тоо хэмжээтэйгээр өөрөө үүсэх болно.

Энэ бүгдээс гадна бусад системүүдэд байдаг бараа материалын орлого, зарлага, борлуулалт, борлуулалтын буцаалтын гүйлгээг хөтлөх, өдөр тутмын орлого, зарлагын тайлан, дундаж өртгийн арга, бараа материалын эд хариуцагч, тооллого хийх, борлуулах бүтээгдэхүүний үнийг оруулах, борлуулах үнийн хөнгөлөлт оруулах зэрэг үйлдлүүд цөм манай системд багтсан болно.

[/tab]
[tab title=” Харилцагч”]

Customer Relationship Management буюу харилцагчийн модуль нь бизнес харилцааг мөшгин хянах боломжийг бүрдүүлсэн. Та энэхүү модулийн тусламжтайгаар борлуулалтын төлөвлөгөө, циклийг тодорхойлж статистик шинжилгээ хийх боломжтой. Системийн тусламжтай гүйцэтгэсэн маркетингийн кампанит ажил борлуулалтанд тань үнэтэй хувь нэмэр оруулах болно.

Давуу талууд

Бизнес харилцаа
Борлуулалтын багаа удирдан хянах, бизнес харилцааг борлуулалтын захиалга хүртэл нь мөшгин гарын дор зохион байгауулах.

Outlook & Thunderbird холболтууд
Өөрийн электрон шуудангаа OpenERP тай холбох боломжтой. Ингэснээр шуудангийн хайрцагнаас автоматаар систем дээр бизнес харилцаа, баримт бичиг бүртгэх.

Бодит хугацааны статистик мэдээ
Business Intelligence ийн тусламжтайгаар борлуулалтын үйл ажиллагаан дээр дүн шинжилгээ хийж борлуулалтын төлөвлөгөөг бодитойгоор гаргах.

Уулзалт, хурал төлөвлөх
Хурлын төлөвлөгөө, утасны дуудлагын тэмдэглэл, борлуулалтын үүрэг даалгавар зэргийг хэрэглэгч дундын календарь дээр тэмдэглэх боломжтой. Ингэснээр таньд харилцагчтай тогтоосон холбоогоо мөшгин хянах боломжийг бүрдүүлсэн.

Борлуулалтын захиалга
Харилцагчийн холбоогоо шууд борлуулалтын захиалга болгон хөрвүүлэх боломжтой. Захиалгатай холбоотой нэхэмжлэл, хүргэлт зэрэг нь таньд борлуулалтын хяналтыг илүү ойртуулна.

Маркетингийн кампанит ажил
Харилцагчийн модуль нь харилцагчтай холбоотой маркетингийн төрөл бүрийн боловсруулалт хийнэ. Жишээ нь электрон шуудан автоматжуулалт

Үүрэн систем
Iphone, MS Outlook болон Андроид системүүд дээр хөгжүүлэлт хийхэд тохиромжтой.

[/tab]
[tab title=” Хангамж”]

Хангамжийн модуль нь худалдан авалтын захиалга үүсгэн түүнийг мөшгих, нийлүүлэгчдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн хөтлөх зэргээр хангамжийн процессийг хянах үүрэгтэй.

Давуу талууд

Хэрэглэгчид санал болгох
Нөөцийн хэмжээ, борлуулалтаас хамааран татан авалтыг систем автоматаар үүсгэн санал болгох болно.

Нийлүүлэгчийн мэдээлэл
Нийлүүлэгчийн бүртгэл дээр тухайн нийлүүлэгчтэй холбоотой бүх үйл ажиллагаа, гүйлгээний түүхийг харуулах

Бараа бүтээгдэхүүний бүртгэл
Та өөрийн бараан дээр бүртгэх мэдээллийг програмистийн тусламжгүйгээр өөрчлөх бүрэн боломжтой.

Дүн шинжилгээг уян хатан
Нийлүүлэгчийн талаарх дүн шинжилгээ, тайланг хүссэн байдлаар гаргах

[/tab]
[tab title=” Хүний нөөц”]

Байгууллагын хамгийн чухал зүйл болох хүний нөөцийг удирдахад тань энэхүү систем тусална. Албан хаагчийн мэдээлэл, амралт чөлөө, цагийн бүртгэл, ирц, зардал, цалин мөн шинээр ажилтан авах процесс цөм багтсан болно.

Давуу талууд

Албан хаагчийн бүртгэл
Албан хаагчийн тухай шаардлагатай мэдээллийг оруулан, хаягийн дэвтэр дээр шаардлагатай мэдээллийг хөтлөх

Цаг, ирц бүртгэх
Үүрэг даалгаврууд ажилтанд оноож өгснөөр тухайн даалгавар дээр ажилтны зарцуулсан цагийг хянах, түүнчлэн төслийн нийт зардал зэргийг хянах боломжтой.

Зардлын төвлөрсөн хяналт
Зардлийг OpenERP аар хянаснаар цаасан дамжлагыг халах боломжтой. Зөвшөөрөх, батлах, нэхэмжлэл үүсгэх нь хэрэглэгчийн хувьд ажиллагааг хөнгөвчилнө.

Ажилтан шалгаруулж авах процесс
OpenERP системийн шийдлээр ажилтан авах процессийг энгийн хялбар болсон. CV ийн сан үүсгэн, шүүлт хайлт хийх боломжтой.

Хянах самбар
Хянах самбараас ажилтны цагийн бүртгэл, амралт чөлөөг хялбархан харах боломжтой.

Амралт чөлөөний зөвшөөрөл
Албан хаагч чөлөөний хүсэлтийг системд оруулснаар менежер түүнийг зөвшөөрөх боломжтой.
[/tab]

[tab title=”Бүтэц”]

[/tab]
[/tabs]

5,601 Responses to ERP

  Alfredruist

  erectile pills canada: buy erectile dysfunction pills online viagra pills online

  I’d like to find out more? I’d want to find out some additional information.|

  Dennisneist

  order erectile dysfunction pills: ed pills best erectile dysfunction pills review

  It’s remarkable to pay a visit this site and reading the views of all colleagues on the topic of this post, while I am also keen of getting experience.|

  My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!|

  exercise induced asthma cure for allergies
  vardenafil https://levitravarden.com/# vardenafil generic from canada

  I love your blog page. I’m faced. Thank a person.

  hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here.

  I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the
  site many times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your
  quality score if ads and marketing with Adwords. Well I
  am adding this RSS to my e-mail and can look out for much
  more of your respective fascinating content.
  Make sure you update this again soon. https://cialis.lm360.us/tadalafil

  I simply wanted to develop a small comment in order to thank you for all of the lovely strategies you are showing at this site. My time consuming internet investigation has now been compensated with incredibly good suggestions to go over with my friends and family. I ‘d believe that we site visitors are extremely blessed to be in a useful place with many awesome people with interesting plans. I feel quite happy to have seen your site and look forward to really more thrilling minutes reading here. Thanks once more for all the details.

  I and also my friends were found to be analyzing the great information and facts found on your website and all of a sudden I had a terrible feeling I had not expressed respect to the web site owner for those strategies. All the ladies are actually totally excited to study them and already have surely been making the most of those things. Appreciate your getting very helpful and also for figuring out varieties of beneficial subject matter most people are really eager to discover. My personal honest regret for not saying thanks to sooner.

  I truly wanted to type a simple word to say thanks to you for all the stunning pointers you are showing here. My prolonged internet search has now been paid with reasonable content to share with my company. I would express that many of us site visitors are definitely fortunate to exist in a useful site with very many awesome individuals with beneficial hints. I feel extremely blessed to have encountered your webpages and look forward to plenty of more fun times reading here. Thank you once again for everything.

  I as well as my friends were actually reading through the excellent information and facts located on your site while before long got an awful suspicion I never expressed respect to the web blog owner for those strategies. These women ended up totally thrilled to learn them and have now in fact been making the most of those things. Many thanks for turning out to be well considerate and for figuring out such amazing issues most people are really desperate to learn about. My very own sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

  Thank you so much for giving everyone a very superb opportunity to read in detail from this site. It’s usually so sweet and stuffed with a good time for me personally and my office acquaintances to visit your site minimum three times a week to see the new secrets you have got. And definitely, I’m just usually pleased with your extraordinary creative concepts served by you. Some 2 facts on this page are basically the most effective we have had.

  Appreciation to my father who informed me concerning this weblog,
  this weblog is truly remarkable.

  Here is my webpage :: best delta 8 thc carts

  I believe this is one of the so much vital info for me.

  And i’m satisfied reading your article. But should observation on some common issues, The web site style is ideal,
  the articles is in reality great : D. Good process, cheers

  My web page :: delta 8 thc

  It’s in point of fact a great and useful piece of info. I’m happy that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.|

  Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept|

  this web site best buy hacklink services and twitter services.

  levitra interactions http://wardenafil.com/ levitra vardenafil 40 mg mexican

  I would like to show my appreciation to the writer for rescuing me from this dilemma. Right after surfing through the world-wide-web and obtaining concepts that were not helpful, I believed my life was done. Living minus the approaches to the issues you have sorted out by means of this site is a serious case, and the ones which may have adversely affected my career if I hadn’t come across your site. Your good skills and kindness in playing with all the stuff was priceless. I’m not sure what I would have done if I had not come across such a point like this. It’s possible to now look forward to my future. Thank you so much for this impressive and amazing guide. I won’t hesitate to endorse the sites to any individual who requires tips about this subject matter.

  It’s a jealous article. It’s very wonderful and new. Who are you to write this special article?

  Thank you, I have just been searching for info about this subject for ages and yours is the best I’ve found out till now. However, what about the bottom line? Are you sure about the source?|

  I think this web site has some really wonderful info for everyone. “The expert at anything was once a beginner.” by Hayes.

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really realize what you
  are speaking approximately! Bookmarked. Kindly
  additionally seek advice from my site =). We can have a link change arrangement between us asmr
  0mniartist

  RobertLam

  male erectile pills: https://edpillsonline24.com/# mail order erectile dysfunction pills

  I have to thank you for the efforts you have put in penning this site. I really hope to check out the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now ;)|

  Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!|

  Everything is very open with a precise explanation of the issues. It was definitely informative. Your website is useful. Thanks for sharing!|

  Whoa. Most likely so good the fact that you’re so good at the moment. Your help woke everyone up. Thank you incredibly much.

  Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.|

  I just like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and take a look at again right here frequently. I am slightly sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!|

  You ought to take part in a contest for one of the finest blogs on the web. I most certainly will recommend this website!|

Leave a Reply

Message:*

Name:

Email:

Website: