Windows 7 нь Vista-аас 20% хурдан асна

Tag Archives: Windows

Windows 7 нь Vista-аас 20% хурдан асна

Microfost Windows 7 хувилбар нь 2010 онд гарна