OpenERP — Дэлгэцийн зураг

Tag Archives: openerp

OpenERP — Дэлгэцийн зураг

OpenERP систем — Агуулахын удирдлага

OpenERP Хичээл 2 — Барааны бүртгэл

OpenERP хичээл 1 — Харилцагч