IBM 1.02 petaflops Roadrunner дэлхийн хамгийн хурдан

Tag Archives: IBM

IBM 1.02 petaflops Roadrunner дэлхийн хамгийн хурдан

IBM Power 595 дэлхийн хамгийн хурдан UNIX систем

IBM-ийн Линүкс дээр суурилсан компьютер

IBM ийн том файл дамжуулах шинэ технологи