Google Docs — Өгөгдлүүдийг шүүх

Tag Archives: хичээл

Google Docs — Өгөгдлүүдийг шүүх

OpenERP хичээл 1 — Харилцагч