OpenERP хичээл 1 — Харилцагч

Tag Archives: харилцагч

OpenERP хичээл 1 — Харилцагч