OpenERP хичээл 1 — Харилцагч

Tag Archives: санхүүгийн програм

OpenERP хичээл 1 — Харилцагч