Мэдээллийн системийн ангилал

Tag Archives: мэдээллийн систем

Мэдээллийн системийн ангилал

OpenERP — Дэлгэцийн зураг

OpenERP Хичээл 2 — Барааны бүртгэл