Мэдээллийн системийн ангилал

Tag Archives: бизнес систем

Мэдээллийн системийн ангилал

OpenERP — Дэлгэцийн зураг