Скайтел

SkytelOnline – Онлайн лавлах үйлчилгээ

SKYPHONE

D20

SKYCALL

COOL – Урьдчилсан төлбөрт

NICE

Business Class

VIP – Дараа төлбөрт