PDA болон GPS

Баркод уншигч терминал

Linux юугаараа Windows-с илүү вэ?

Терминалаас- Твитэрдэх нь…