Техник хэрэгсэл

M7225 гар терминал

Баркод уншигч терминал

OpenERP — Хүний нөөц — Ажилтан бүртгэх

Android tablet

Мэдээллийн системийн ангилал

10″ Android Tablet худалдаалж байна

    Opensource ERP systems

    OpenERP — Дэлгэцийн зураг

    OpenERP систем — Агуулахын удирдлага

    Google Docs — Өгөгдлүүдийг шүүх