PDA болон GPS

Баркод уншигч терминал

OpenERP — Хүний нөөц — Ажилтан бүртгэх

Мэдээллийн системийн ангилал

OpenERP — Дэлгэцийн зураг

OpenERP Хичээл 2 — Барааны бүртгэл

Google Docs — Өгөгдлүүдийг шүүх

Firefox 4 энэ оны сүүлээр гарна

Windows 7 Build 6936 ийн screenshot

Windows 7 нь Vista-аас 20% хурдан асна

Windows XP SP3 нь 4 сарын 29 нд гарна