Зөвлөгөө

OpenERP — Хүний нөөц — Ажилтан бүртгэх

Мэдээллийн системийн ангилал

OpenERP систем — Агуулахын удирдлага

OpenERP Хичээл 2 — Барааны бүртгэл

Google Docs — Өгөгдлүүдийг шүүх

OpenERP хичээл 1 — Харилцагч

Шинэ Skype 4.0 гарлаа

Nokia PC Suite 7.0 Release 7 Final татаж аваарай

Устгасан файлаа сэргээхээсээ өмнө урьдчилж хар

Firefox 3 гарлаа