W32.Sircam.Worm@mm вирусын тухай

W32.Sircam.Worm@mm вирусын тухай

W32.Sircam.Worm@mm вирус нь єєртєє SMTP буюу имэйл серверийн захиа илгээх
протоколыг агуулдаг бєгєєд тархахдаа W32.Magistr.Worm вирустэй адилхан
байдаг. Харин Windows NT болон 2000 дээр bug буюу программийн алдаа шиг
харагддаг тул тархдаггvй.
Энэ вирус нь анх 2001 оны 7-р сарын 17-нд идэвхижсэн бєгєєд мєн W32.Sircam.Worm@mm
нэрнээс гадна Backdoor.SirCam нэрээр илэрдэг.

Хэрхэн тархдаг вэ?

Захианы Subject: буюу гол утга нь ямар ч байж болох – ихэвчлэн
хавсаргасан файлын нэрээр тархдаг.
Attachment буюу хавсаргасан файл нь: уг вирусээр халдварласан
компьютер дэхь дурын файлын ард *.pif, *.bat, *.com, *.ink, єргєтгєлvvдийг
нэмдэг.
Файлын хэмжээ: 134 Kb
Захианы хэсэгт дараах текст байна:
Эхний мєрєнд: Hi! How are you?
Сvvлчийн мєрєнд: See you later. Thanks
Дээрх 2 мєрний хооронд дараах текстvvдээс аль нэг нь орсон байдаг:
I send you this file in order to have your advice
I hope you can help me with this file that I send
I hope you like the file that I sendo you
This is the file with the information that you ask for
– Дотоод сvлжээн дэхь share хийгдсэн нээлттэй директоруудад вирустэй файлыг
хуулдаг.

Ямар хор уршигтай вэ?

– Вирус нь компьютерээс ямар нэг документийг єєр дээрээ нэмэн шинэ файл
болгон имэйлээр олон хvн рvv тараадаг.
– Он сар єдрийг D/M/Y гэсэн форматаар тохируулсан бол 20 тохиолдлоос нэгд
10-р сарын 16-ны єдєр C:\ дискэн дэхь бvх файлуудыг устгадаг. Мєн хавсаргасан
файл нь "FA2" гэсэн нэрнээс бvрдэж байвал мєн идэвхиждэг.
50 тохиолдлоос нэгд нь c:\recycled\sircam.sys файлд текстvvд нэмж C:\
дискний бvх сул зайг дvvргэдэг.
Вирус компьютерт идэвхижсэн л бол дараах vйлдлvvдийг гvйцэтгэдэг:
1. Єєртєє документ агуулсан вирус нь C:\Windows\Temp болон C:\Recycled\
директор дотор хуулагддаг. Ингээд ямар тєрлийн документ байхаасаа шалтгаалан
єєрийгєє дуудаж ажиллуулдаг программийг хэрэглэдэг. Жишээ нь *.doc єргєтгєлтэй
файл байвал Microsoft Word юмуу эсвэл Wordpad, *.xls єргєтгєлтэй файл
байвал Excel программийг, *.zip єргєтгєлтэй байвал Winzip программийг
тус тус ашигладаг.


2.
Вирус нь мєн дараах байдлаар хуулагддаг:
C:\Recycled\Sirc32.exe болон C:\Windows\System\Scam32.exe

3.
Driver32=C:\Windows\System\scam32.exe гэсэн утгыг Registry файлын
дараах хэсэгт нэмдэг: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices


4.
Registry файлд дараах єєрчлєлтийг нэмдэг:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SirCam

Дээрх нэмэлт єєрчлєлт нь дараах утгуудыг агуулсан байдаг:

FB1B – Recycled директор дотор хадгалагдсан файлын нэрийг хадгалдаг
FB1BA – SMTP серверийн IP хаягыг хадгалдаг
FB1BB – Захиа илгээгчийн имэйл хаягийг хадгалдаг
FC0 – Вирус хэдэн удаа идэвхижин ажилласан тоог хадгалдаг
FC1 – Вирусын version буюу хувилбарын дугаарыг хадгалдаг
FD1 – идэвхижин ажилласан вирустэй файлын нэрийг єргєтгєлийн араас нэмэгдсэн
нэргvйгээр нь хадгалдаг
FD3 – Вирусын тухайн vеийн байдлыг харуулсан утгыг хадгалдаг. Stores a
value corresponding to the current state of the worm.
FD7 – Хичнээн хvнд имэйлээр илгээгдсэн дугаарыг хадгалдаг.

5. Registry файлын HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
хэсэг дэхь утгыг дараахь байдлаар єєрчилдєг: C:\recycled\sirc32.exe "%1"
%*"
Ингэж єєрчилснєєр *.exe файл ажиллах болгонд вирус идэвхижинэ гэсэн vг.

6. Вирус нь дотоод сvлжээний нээлттэй байгаа директороор дамжин
тархдаг билээ. Хэрвээ дотоод сvлжээгээр тархвал дараах vйлдлvvдийг хийдэг:
Аль нэг компьютерийн \Recycled\ директор дотор Sirc32.exe нэртэй вирусыгг
хуулдаг. Мєн тухайн компьютерийн \autoexec.bat файлд дараах мєрийг нэмдэг:

@win \recycled\sirc32.exe
Компьютер дэхь \Windows\Rundll32.exe файлыг \Windows\Run32.exe файл руу
хуулдаг.

7. 33 тохиолдлоос нэгд дараах vйлдэл илэрдэг:
C:\Recycled\ директор доторх Sirc32.exe вирус нь C:\Windows\ директор
руу Scmx32.exe нэртэйгээр хуулагддаг.
Вирус нь єєрийгєє "Microsoft Internet Office.exe" гэсэн нэртэйгээр Registry
файлын дараах директорт хуулдаг:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders\Startup

8. Он сар єдрийг D/M/Y гэсэн форматаар тохируулсан бол 20 тохиолдлоос
нэгд 10-р сарын 16-ны єдєр C:\ дискэн дэхь бvх файлуудыг устгадаг.
Вируст агуулагдаж буй файл нь "FA2" гэсэн vсгvvдээс бvрдэж байвал он сар
єдрийн формат ямраар ч тохируулагдсан байсан вирус идэвхижин ажилладаг.

9. Хэрвээ дээр дурдсанаар вирус идэвхижвэл c:\recycled\sircam.sys
файлд текстvvд нэмж C:\ дискний бvх сул зайг дvvргэдэг. Файлд нэмэгдсэн
текст нь дараах хоёр зvйлийн аль нэгээс бvрдсэн байдаг:
[SirCam_2rp_Ein_NoC_Rma_CuiTzeO_MicH_MeX]
[SirCam Version 1.0 Copyright 2000 2rP Made in / Hecho en – Cuitzeo, Michoacan
Mexico]

10. Вирус нь єєртєє SMTP буюу имэйл серверийн захиа илгээх протоколыг
агуулдаг бєгєєд энэ протокол нь 2 замаар имэйл хаягуудыг олж авдаг.
Registry файл дахь дараах директоруудад хайдаг:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders\Cache
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders\Personal
Дээрх директорууд дахь sho*., get*., hot*., *.htm файлуудаас имэйл хаягуудыг
авч %system%\sc?1.dll файл руу хуулдаг.
sc?1.dll файлын асуултын тэмдэгний оронд дараах vсгvvд байж болдог:
scy1.dll гэсэн файл байвал %cache%\ директор доторх sho*., hot*., get*.
файлуудаас имэйл хаягыг авдаг.
sch1.dll нь %personal%\ директор доторх sho*., hot*., get*. файлуудаас
sci1.dll нь %cache%\ директорын *.htm файлаас
sct1.dll нь %personal%\ директорын *.htm файлаас тус тус авдаг.
Мєн *.wab єргєтгєлтэй файлыг (Windows Address Books) %system% директор
доторх бvх директоруудаас хайж олоод имэйл хаягуудыг %system%\scw1.dll
файл руу хуулдаг.

11. Registry файл дахь дараах директоруудаас .doc, .xls, .zip
єргєтгєлтэй файлуудыг хайж олон файлын нэрсийг %system%\scd.dll файлд
хадгалдаг. Уг файл нь вирусийн файл дээр нэмэгдэн нэг шинэ файл vvсч улмаар
имэйлээр хавсаргасан файл болж илгээгддэг.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders\Personal
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders\Desktop
From: мєрєнд байх имэйл хаяг, имэйл серверийн хаягуудыг Registry файлаас
авдаг. Хэрвээ ямар нэгэн имэйл хаяг Registry файлд байхгvй бол тухайн
хэрэглэгчийн нэрний ард "prodigy.net.mx" гэсэн серверийн нэрийг нэмж имэйл
хаяг бvрдvvлдэг. Жишээ нь тухайн компьютер дэхь имэйл программ дээрх тохиргоон
дээр хэрэглэгчийн нэр нь Dolgor гэсэн байвал From: мєрєнд Dolgor@prodigy.net.mx
гэсэн хаягыг автоматаар тавьж єгдєг. Имэйл серверийнх нь хаяг дараах хаягуудын
аль нэг байж бас болдог:
prodigy.net.mx
goeke.net
enlace.net
dobleclick.com.mx
Хэрвээ хэрэглэгчийн компьютер Испани хэл дээр байдаг бол вирустэй имэйл
нь мєн испаниар тардаг. Бусад бvх тохиолдолд англиар тархдаг.

Хэрхэн арилгах вэ?

Symantec корпорациас уг вирусыг арилгах утилитыг
гаргасан.
Зарим тохиолдолд Norton antivirus программаар вирустэй файлуудыг quarantine
хийх эсвэл устгах тохиолдолд .exe файлууд ажиллахгvй байвал та вирус арилгах
утилитыг ашиглах боломжтой. Хэрвээ таны компьютер Windows Me vйлдлийн
системтэй бол вирус арилгах утилит нь вирусээр халдварласан файлуудыг
_Restore директороос илрvvлсэн тохиолдолд энэ директор нь хамгаалттай
байдаг тул утилит вирусыг арилгаж чаддаггvй. Та дотоод сvлжээнд холбогдсон
буюу Интернэтэд 24 цагийн турш холбогдох боломжтой сvлжээтэй тохиолдолд
компьютерээ Интернэт болон дотоод сvлжээнээс салгах шаардлагатай. Вирус
нь share хийгдсэн директороор дамждаг тул ахиж вирустэхгvйн тулд компьютерээ
дотоод сvлжээ болон Интернэтийн сvлжээнд залгахаасаа ємнє share хийгдсэн
нээлттэй байгаа директороо болиулах эсвэл нууц vгтэй болгох хэрэгтэй.
Дотоод сvлжээнд директоруудаа Share хийх шаардлагатай бол Read-only буюу
зєвхєн унших боломжтойгоор хийхээс гадна нууц vгтэй хийхийг Symantec корпорациас
зєвлєж байна.

Гараар устгах заавар

Вирус арилгах утилитыг ашиглаж чадахгvй тохиолдолд эсвэл таны компьютер
дээр ажиллахгvй байвал дараах зааврыг дагаж хийнэ vv:
– Registry файлд хийгдсэн єєрчлєлтийг эргэж засах: HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
бичилт дээр W32.Sircam.Worm@mm гэсэн байвал устгах.
– Recycle Bin дэхь Sircam.sys файлыг Windows Explorer ашиглан устгах.

– Вирус нь дотоод сvлжээгээр дамжин тархсан бол Autoexec.bat файл дахь
бичилтийг арилгах шаардлагатай.
– \Windows\ директор дотор Run32.exe файл байвал Rundll32.exe нэртэй болгож
єєрчлєх

Registry файлыг засах:

– Вирус идэвхижчихсэн байгаа учир таны компьютер дээр *.exe єргєтгєлтэй
файлууд ажиллаж чадахгvй. Иймээс Regedit.exe файлыг Regedit.com нэртэйгээр
хуулж байж ажиллуулах шаардлага гарна. Ингээд дараах vйлдлийг хийнэ:
1. Windows 95/98 системтэй бол:
Start товчлуурыг даран Programs-г сонгож MS-DOS Prompt гэсэн программийг
сонгоно.

Windows ME системтэй бол:
Start товчлуурыг даран Programs->Accessories гэж сонгон MS-DOS Prompt
гэсэн программийг сонгоно.

Windows NT/2000 системтэй бол:
Start товчлуурыг дарж Run -г сонгоод Browse товчлуурыг дарж \Winnt директорыг
сонгоно. Command.com файлыг сонгоод OK товчыг дарна.

2.
DOS vйлдлийн системийн командын мєрєнд copy regedit.exe regedit.com
гэж бичээд ENTER дарна.

3.
start regedit.com гэж бичээд ENTER дарна.

Registry Editor программ нь DOS -н цонхонд нээгдэх тул єєрчлєлтєє хийсний
дараа уг программаас гараад дараа нь мєн DOS-н цонхноос гарах хэрэгтэй.

Анхаар: Системийн registry файлд ямар нэгэн єєрчлєлт оруулахаасаа
ємнє нэг хувийг хадгалж авч байна уу. Буруу бичилт, єєрчлєлт хийснээс
шалтгаалан файлууд эвдрэх, устах аюултайгаас гадна систем ажиллахгvй байх
явдал бий болдог.
1. HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command-г олох шаардлагатай. HKEY_CLASSES_ROOT
гэсэн директор дотор цэгээр эхэлсэн олон директоруудыг байх бєгєєд .exe
гэсэн директор нь биш болохыг анхааруулъя! Доошоо курсороор явахад vсгээр
эхэлсэн директорууд гарах бєгєєд эндээс exefile гэсэн директорыг сонгоно.

2. Дэлгэцний баруун талд нь (Default) гэсэн утга гарч ирэх бєгєєд vvнийг
2 дар.
3. value data гэсний доор байх утгыг арилгаад "%1" %* гэж бичиж єгнє.(
Энэ нь хашилт, процентын тэмдэг, нэгийн тоо, хашилт, нэг хоосон зай, процентын
тэмдэг од-оос бvрдэнэ. Win9x болон WinNT систем дээр Registry Editor программ
нь утгыг автоматаар хашилтанд хийж єгдєг учраас OK товч дарсны дараа дараах
байдлаар харагддаг:
""%1" %*"
Win2000 систем дээр нэмэлт хашилт нь харагддаггvй.
4. Шинэ утгыг тавихаасаа ємнє хуучин утгыг гvйцэд арилгасан эсэхээ сайн
шалгаарай. Ямар нэгэн байдлаар тавьж єгч буй утгынхаа ємнє сул зай орхивол
.exe єргєтгєлтэй файл ажиллах болгонд "Windows cannot find .exe." or "Cannot
locate C:\ ." гэсэн алдаа єгдєг.
5. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SirCam гэсэн директорыг хайх.
6. SirCam-г сонгоод Delete товч дарж устгах эсэхийг асуухад нь Yes товчлуурыг
дарна. Ингэснээр Sircam дахь бvх утгыг устгах болно. Sircam гэсэн директорыг
идэвхижсэн вирус vvсгэсэн учраас vvнийг устгах шаардлагатай.
7. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
гэсэн директорыг олоод сонгох.
8. Дэлгэцийн баруун талд гарах цонхноос Driver32 гэсэн утгыг сонгох.
9. Delete товчыг дараад устгах эсэхийг асуухад нь Yes товчлуурыг дарж
устгана.

Вирусыг хэрхэн устгах вэ?

1. Norton Antivirus программийн LiveUpdate -г ажиллуулж хамгийн сvvлийн
vеийн вирусын эсрэг программийг авсан эсэхийг шалгах хэрэгтэй.
2. Norton AntiVirus (NAV) программийг эхлvvлэн бvх файлыг шалгахаар тохируулагдсан
эсэхийг шалгах
3. W32.Sircam.Worm@mm вирусээр халдварласан бvх файлыг устгах.
Анхаар: Хэрвээ таны компьютер Windows Me vйлдлийн системтэй бол
_Restore директор нь хамгаалалттай байдаг учраас илэрсэн вирусvvдийг устгаж
чаддаггvй.

Recycle Bin -г цэвэрлэх:
Windows Exporer программаас устгасан файлууд Recycle Bin-д ордог тул эндээс
Empty Recycle Bin командаар бус Delete товч даран файлуудыг устгах шаардлагатай.

Autoexec.bat файлыг засах:
1. Start товчыг даран Run командыг сонгоно.
2. Командын мєрєнд edit c:\autoexec.bat гэж бичээд ENTER дарна.
3. "@win \recycled\sirc32.exe" гэсэн бичиг бvхий мєр байвал устгана.
Анхаар: Хэрвээ autoexec.bat файлд уг мєр нэгээс дээш байвал уг
вирусээр нэгээс дээш удаа халдварласан байна гэсэн vг. Энэ тохиолдолд
Run32.exe файл нь Rundll32.exe файл руу нэгээс дээш удаа хуулагдсан бєгєєд
файлын нэрийг єєрчилж сэргээх боломжгvй болдог.
4. File цэснээс Save командыг сонгоно.
5. MS-DOS Editor программаас EXIT командыг сонгон гарна.

Run32.exe файлын нэрийг солих:
Run32.exe файл байвал єєрийнх нь нэрээр єєрчилнє.
Анхаар: Хэрвээ таны компьютер уг вирусээр нэгээс дээш удаа халдварласан
бол Run32.exe файл нь вирустэй Rundll32.exe файлаар єєрчлєгдєн хуулагдсан
байдаг. Autoexec.bat файлд "@win \recycled\sirc32.exe" гэсэн бичилт нэгээс
дээш байвал файлын нэрийг буцааж дарж єєрчилж хэрэггvй. Харин Run32.exe
болон Rundll32.exe файлуудыг устгаад дараа нь Rundll32.exe файлыг Windows
системийн инсталл CD-нээс шинээр задлах шаардлагатай.
Файлыг задлахдаа:
1. Start товчыг даран Find or Search -г сонгож Files or Folders -г дарна.
2. "Look in" гэсний ард (C:) гэж байгаа эсэхийг шалгаад Include subfolders
гэсэн бичгийн ємнєх чагт тавигдсан эсэхийг мєн шалгах.
3. "Named" эсвэл "Search for…" гэсний ард run32.exe гэж бичнэ.
4. Find Now эсвэл Search Now гэсэн товчыг дарна.
5. Run32.exe гэсэн файл гарч ирвэл хулганаараа нэг дарж сонгоод баруун
товчлуурыг дарж Rename гэсэн командыг сонгоно.
6. rundll32.exe болгоод ENTER дарна.

 

{mos_fb_discuss:2} 

Date: September 26th, 2007 | Categories: Вирус | By: | Comments: 1,628

1,628 Responses to W32.Sircam.Worm@mm вирусын тухай

  Hi there to every body, it’s my first pay a visit of this website; this website includes amazing and truly excellent stuff for readers.|

  Great post. I will be experiencing some of these issues as well..|

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the site is also very good.

  I truly love your website.. Great colors & theme. Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as Iím hoping to create my own personal website and would love to learn where you got this from or what the theme is called. Cheers!

  What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & assist different customers like its helped me. Good job.|

  Accustomed Information About this by-product
  https://albuterolday.com albuterol

  Hi there, after reading this remarkable paragraph i am too glad to share my knowledge here with colleagues.|

  I am in fact happy to read this webpage posts which includes plenty of helpful information, thanks for providing these data.|

  sildenafil pronunciation sildenafil dosage for ed what is sildenafil 20 mg

  After I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Thank you!|

  I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone else experiencing issues with your website. It appears like some of the written text in your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a issue with my internet browser because I’ve had this happen previously. Cheers

  Everyone loves it when people get together and share opinions. Great site, continue the good work!|

  Good information. Lucky me I discovered your website by chance (stumbleupon). I have book marked it for later.

  medical pharmacy drugs from canada board of pharmacy

  This really answered my downside, thank you!

  Spot on with this write-up, I honestly think this amazing site needs much more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the info!

  generic cialis tadalafil best liquid tadalafil mambo 36 tadalafil 20 mg

  I needed to thank you for this great read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have got you bookmarked to look at new stuff you post…

  Thanks for the strategies presented. One thing I should also believe is always that credit cards providing a 0 apr often appeal to consumers with zero interest rate, instant authorization and easy internet balance transfers, however beware of the most recognized factor that will certainly void your own 0 easy streets annual percentage rate and also throw one out into the bad house quick.

  recommended post, i like it

  The very next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read, but I truly thought you’d have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you can fix if you weren’t too busy seeking attention.

  It is truly a great and helpful piece of information. I’m happy that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.|

  Simply wish to say your article is as surprising. The clearness on your put up is simply nice and that i can think you’re a professional on this subject. Well with your permission allow me to snatch your RSS feed to stay up to date with approaching post. Thank you one million and please keep up the rewarding work.

  Howdy! This blog post could not be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I most certainly will send this post to him. Fairly certain he’ll have a great read. I appreciate you for sharing!

  I am extremely impressed along with your writing abilities and also with the format for your blog. Is this a paid subject matter or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent high quality writing, it is uncommon to look a great weblog like this one today..|

  cialis daily dosage cialis headache when will generic cialis be available

  I do not know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It appears like some of the written text on your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This may be a problem with my browser because I’ve had this happen before. Appreciate it

  When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Thank you!|

  General Information Here this outcome
  https://levitrahill.com levitra

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!|

  Simply want to say your article is as amazing. The clearness on your post is just cool and i could suppose you are an expert on this subject. Fine together with your permission allow me to take hold of your feed to stay up to date with impending post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

  I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Reading this info So i am glad to exhibit that I have an incredibly just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot for sure will make certain to don?t overlook this website and provides it a look on a relentless basis.|

  My wife and i were now cheerful that Ervin managed to finish off his investigations via the ideas he grabbed from your own web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving for free tricks which some other people have been trying to sell. Therefore we figure out we have the writer to thank because of that. These explanations you have made, the simple website menu, the friendships you will assist to promote – it’s got all awesome, and it’s really helping our son and us understand the article is brilliant, which is really vital. Thanks for everything!

  Ahaa, its pleasant conversation on the topic of this piece of writing at this place at this blog, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.|

  This website certainly has all of the information and facts I needed about this subject and didnít know who to ask.

  I don’t know whether it’s just me or if perhaps everybody else experiencing issues with your website. It appears as though some of the text on your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a issue with my browser because I’ve had this happen before. Many thanks

  I don’t know whether it’s just me or if everybody else experiencing issues with your blog. It appears as if some of the written text on your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This may be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Appreciate it

  I’m gone to inform my little brother, that he should also visit this webpage on regular basis to take updated from newest gossip.|

  Thank you for another informative site. Where else may just I get that type of information written in such an ideal approach? I’ve a venture that I am simply now working on, and I have been at the glance out for such information.|

  The next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read through, but I genuinely believed you’d have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you could possibly fix if you were not too busy looking for attention.

  I every time emailed this blog post page to all my friends, for the reason that if like to read it afterward my friends will too.|

  viagra levitra cialis comparison levitra 5 mg levitra vs viagra vs cialis

  Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!|

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am going through issues with your RSS. I donít know the reason why I can’t join it. Is there anybody else having similar RSS issues? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

Leave a Reply

Message:*

Name:

Email:

Website: