W32.Sircam.Worm@mm вирусын тухай

W32.Sircam.Worm@mm вирусын тухай

W32.Sircam.Worm@mm вирус нь єєртєє SMTP буюу имэйл серверийн захиа илгээх
протоколыг агуулдаг бєгєєд тархахдаа W32.Magistr.Worm вирустэй адилхан
байдаг. Харин Windows NT болон 2000 дээр bug буюу программийн алдаа шиг
харагддаг тул тархдаггvй.
Энэ вирус нь анх 2001 оны 7-р сарын 17-нд идэвхижсэн бєгєєд мєн W32.Sircam.Worm@mm
нэрнээс гадна Backdoor.SirCam нэрээр илэрдэг.

Хэрхэн тархдаг вэ?

Захианы Subject: буюу гол утга нь ямар ч байж болох – ихэвчлэн
хавсаргасан файлын нэрээр тархдаг.
Attachment буюу хавсаргасан файл нь: уг вирусээр халдварласан
компьютер дэхь дурын файлын ард *.pif, *.bat, *.com, *.ink, єргєтгєлvvдийг
нэмдэг.
Файлын хэмжээ: 134 Kb
Захианы хэсэгт дараах текст байна:
Эхний мєрєнд: Hi! How are you?
Сvvлчийн мєрєнд: See you later. Thanks
Дээрх 2 мєрний хооронд дараах текстvvдээс аль нэг нь орсон байдаг:
I send you this file in order to have your advice
I hope you can help me with this file that I send
I hope you like the file that I sendo you
This is the file with the information that you ask for
– Дотоод сvлжээн дэхь share хийгдсэн нээлттэй директоруудад вирустэй файлыг
хуулдаг.

Ямар хор уршигтай вэ?

– Вирус нь компьютерээс ямар нэг документийг єєр дээрээ нэмэн шинэ файл
болгон имэйлээр олон хvн рvv тараадаг.
– Он сар єдрийг D/M/Y гэсэн форматаар тохируулсан бол 20 тохиолдлоос нэгд
10-р сарын 16-ны єдєр C:\ дискэн дэхь бvх файлуудыг устгадаг. Мєн хавсаргасан
файл нь "FA2" гэсэн нэрнээс бvрдэж байвал мєн идэвхиждэг.
50 тохиолдлоос нэгд нь c:\recycled\sircam.sys файлд текстvvд нэмж C:\
дискний бvх сул зайг дvvргэдэг.
Вирус компьютерт идэвхижсэн л бол дараах vйлдлvvдийг гvйцэтгэдэг:
1. Єєртєє документ агуулсан вирус нь C:\Windows\Temp болон C:\Recycled\
директор дотор хуулагддаг. Ингээд ямар тєрлийн документ байхаасаа шалтгаалан
єєрийгєє дуудаж ажиллуулдаг программийг хэрэглэдэг. Жишээ нь *.doc єргєтгєлтэй
файл байвал Microsoft Word юмуу эсвэл Wordpad, *.xls єргєтгєлтэй файл
байвал Excel программийг, *.zip єргєтгєлтэй байвал Winzip программийг
тус тус ашигладаг.


2.
Вирус нь мєн дараах байдлаар хуулагддаг:
C:\Recycled\Sirc32.exe болон C:\Windows\System\Scam32.exe

3.
Driver32=C:\Windows\System\scam32.exe гэсэн утгыг Registry файлын
дараах хэсэгт нэмдэг: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices


4.
Registry файлд дараах єєрчлєлтийг нэмдэг:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SirCam

Дээрх нэмэлт єєрчлєлт нь дараах утгуудыг агуулсан байдаг:

FB1B – Recycled директор дотор хадгалагдсан файлын нэрийг хадгалдаг
FB1BA – SMTP серверийн IP хаягыг хадгалдаг
FB1BB – Захиа илгээгчийн имэйл хаягийг хадгалдаг
FC0 – Вирус хэдэн удаа идэвхижин ажилласан тоог хадгалдаг
FC1 – Вирусын version буюу хувилбарын дугаарыг хадгалдаг
FD1 – идэвхижин ажилласан вирустэй файлын нэрийг єргєтгєлийн араас нэмэгдсэн
нэргvйгээр нь хадгалдаг
FD3 – Вирусын тухайн vеийн байдлыг харуулсан утгыг хадгалдаг. Stores a
value corresponding to the current state of the worm.
FD7 – Хичнээн хvнд имэйлээр илгээгдсэн дугаарыг хадгалдаг.

5. Registry файлын HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
хэсэг дэхь утгыг дараахь байдлаар єєрчилдєг: C:\recycled\sirc32.exe "%1"
%*"
Ингэж єєрчилснєєр *.exe файл ажиллах болгонд вирус идэвхижинэ гэсэн vг.

6. Вирус нь дотоод сvлжээний нээлттэй байгаа директороор дамжин
тархдаг билээ. Хэрвээ дотоод сvлжээгээр тархвал дараах vйлдлvvдийг хийдэг:
Аль нэг компьютерийн \Recycled\ директор дотор Sirc32.exe нэртэй вирусыгг
хуулдаг. Мєн тухайн компьютерийн \autoexec.bat файлд дараах мєрийг нэмдэг:

@win \recycled\sirc32.exe
Компьютер дэхь \Windows\Rundll32.exe файлыг \Windows\Run32.exe файл руу
хуулдаг.

7. 33 тохиолдлоос нэгд дараах vйлдэл илэрдэг:
C:\Recycled\ директор доторх Sirc32.exe вирус нь C:\Windows\ директор
руу Scmx32.exe нэртэйгээр хуулагддаг.
Вирус нь єєрийгєє "Microsoft Internet Office.exe" гэсэн нэртэйгээр Registry
файлын дараах директорт хуулдаг:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders\Startup

8. Он сар єдрийг D/M/Y гэсэн форматаар тохируулсан бол 20 тохиолдлоос
нэгд 10-р сарын 16-ны єдєр C:\ дискэн дэхь бvх файлуудыг устгадаг.
Вируст агуулагдаж буй файл нь "FA2" гэсэн vсгvvдээс бvрдэж байвал он сар
єдрийн формат ямраар ч тохируулагдсан байсан вирус идэвхижин ажилладаг.

9. Хэрвээ дээр дурдсанаар вирус идэвхижвэл c:\recycled\sircam.sys
файлд текстvvд нэмж C:\ дискний бvх сул зайг дvvргэдэг. Файлд нэмэгдсэн
текст нь дараах хоёр зvйлийн аль нэгээс бvрдсэн байдаг:
[SirCam_2rp_Ein_NoC_Rma_CuiTzeO_MicH_MeX]
[SirCam Version 1.0 Copyright 2000 2rP Made in / Hecho en – Cuitzeo, Michoacan
Mexico]

10. Вирус нь єєртєє SMTP буюу имэйл серверийн захиа илгээх протоколыг
агуулдаг бєгєєд энэ протокол нь 2 замаар имэйл хаягуудыг олж авдаг.
Registry файл дахь дараах директоруудад хайдаг:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders\Cache
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders\Personal
Дээрх директорууд дахь sho*., get*., hot*., *.htm файлуудаас имэйл хаягуудыг
авч %system%\sc?1.dll файл руу хуулдаг.
sc?1.dll файлын асуултын тэмдэгний оронд дараах vсгvvд байж болдог:
scy1.dll гэсэн файл байвал %cache%\ директор доторх sho*., hot*., get*.
файлуудаас имэйл хаягыг авдаг.
sch1.dll нь %personal%\ директор доторх sho*., hot*., get*. файлуудаас
sci1.dll нь %cache%\ директорын *.htm файлаас
sct1.dll нь %personal%\ директорын *.htm файлаас тус тус авдаг.
Мєн *.wab єргєтгєлтэй файлыг (Windows Address Books) %system% директор
доторх бvх директоруудаас хайж олоод имэйл хаягуудыг %system%\scw1.dll
файл руу хуулдаг.

11. Registry файл дахь дараах директоруудаас .doc, .xls, .zip
єргєтгєлтэй файлуудыг хайж олон файлын нэрсийг %system%\scd.dll файлд
хадгалдаг. Уг файл нь вирусийн файл дээр нэмэгдэн нэг шинэ файл vvсч улмаар
имэйлээр хавсаргасан файл болж илгээгддэг.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders\Personal
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders\Desktop
From: мєрєнд байх имэйл хаяг, имэйл серверийн хаягуудыг Registry файлаас
авдаг. Хэрвээ ямар нэгэн имэйл хаяг Registry файлд байхгvй бол тухайн
хэрэглэгчийн нэрний ард "prodigy.net.mx" гэсэн серверийн нэрийг нэмж имэйл
хаяг бvрдvvлдэг. Жишээ нь тухайн компьютер дэхь имэйл программ дээрх тохиргоон
дээр хэрэглэгчийн нэр нь Dolgor гэсэн байвал From: мєрєнд Dolgor@prodigy.net.mx
гэсэн хаягыг автоматаар тавьж єгдєг. Имэйл серверийнх нь хаяг дараах хаягуудын
аль нэг байж бас болдог:
prodigy.net.mx
goeke.net
enlace.net
dobleclick.com.mx
Хэрвээ хэрэглэгчийн компьютер Испани хэл дээр байдаг бол вирустэй имэйл
нь мєн испаниар тардаг. Бусад бvх тохиолдолд англиар тархдаг.

Хэрхэн арилгах вэ?

Symantec корпорациас уг вирусыг арилгах утилитыг
гаргасан.
Зарим тохиолдолд Norton antivirus программаар вирустэй файлуудыг quarantine
хийх эсвэл устгах тохиолдолд .exe файлууд ажиллахгvй байвал та вирус арилгах
утилитыг ашиглах боломжтой. Хэрвээ таны компьютер Windows Me vйлдлийн
системтэй бол вирус арилгах утилит нь вирусээр халдварласан файлуудыг
_Restore директороос илрvvлсэн тохиолдолд энэ директор нь хамгаалттай
байдаг тул утилит вирусыг арилгаж чаддаггvй. Та дотоод сvлжээнд холбогдсон
буюу Интернэтэд 24 цагийн турш холбогдох боломжтой сvлжээтэй тохиолдолд
компьютерээ Интернэт болон дотоод сvлжээнээс салгах шаардлагатай. Вирус
нь share хийгдсэн директороор дамждаг тул ахиж вирустэхгvйн тулд компьютерээ
дотоод сvлжээ болон Интернэтийн сvлжээнд залгахаасаа ємнє share хийгдсэн
нээлттэй байгаа директороо болиулах эсвэл нууц vгтэй болгох хэрэгтэй.
Дотоод сvлжээнд директоруудаа Share хийх шаардлагатай бол Read-only буюу
зєвхєн унших боломжтойгоор хийхээс гадна нууц vгтэй хийхийг Symantec корпорациас
зєвлєж байна.

Гараар устгах заавар

Вирус арилгах утилитыг ашиглаж чадахгvй тохиолдолд эсвэл таны компьютер
дээр ажиллахгvй байвал дараах зааврыг дагаж хийнэ vv:
– Registry файлд хийгдсэн єєрчлєлтийг эргэж засах: HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
бичилт дээр W32.Sircam.Worm@mm гэсэн байвал устгах.
– Recycle Bin дэхь Sircam.sys файлыг Windows Explorer ашиглан устгах.

– Вирус нь дотоод сvлжээгээр дамжин тархсан бол Autoexec.bat файл дахь
бичилтийг арилгах шаардлагатай.
– \Windows\ директор дотор Run32.exe файл байвал Rundll32.exe нэртэй болгож
єєрчлєх

Registry файлыг засах:

– Вирус идэвхижчихсэн байгаа учир таны компьютер дээр *.exe єргєтгєлтэй
файлууд ажиллаж чадахгvй. Иймээс Regedit.exe файлыг Regedit.com нэртэйгээр
хуулж байж ажиллуулах шаардлага гарна. Ингээд дараах vйлдлийг хийнэ:
1. Windows 95/98 системтэй бол:
Start товчлуурыг даран Programs-г сонгож MS-DOS Prompt гэсэн программийг
сонгоно.

Windows ME системтэй бол:
Start товчлуурыг даран Programs->Accessories гэж сонгон MS-DOS Prompt
гэсэн программийг сонгоно.

Windows NT/2000 системтэй бол:
Start товчлуурыг дарж Run -г сонгоод Browse товчлуурыг дарж \Winnt директорыг
сонгоно. Command.com файлыг сонгоод OK товчыг дарна.

2.
DOS vйлдлийн системийн командын мєрєнд copy regedit.exe regedit.com
гэж бичээд ENTER дарна.

3.
start regedit.com гэж бичээд ENTER дарна.

Registry Editor программ нь DOS -н цонхонд нээгдэх тул єєрчлєлтєє хийсний
дараа уг программаас гараад дараа нь мєн DOS-н цонхноос гарах хэрэгтэй.

Анхаар: Системийн registry файлд ямар нэгэн єєрчлєлт оруулахаасаа
ємнє нэг хувийг хадгалж авч байна уу. Буруу бичилт, єєрчлєлт хийснээс
шалтгаалан файлууд эвдрэх, устах аюултайгаас гадна систем ажиллахгvй байх
явдал бий болдог.
1. HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command-г олох шаардлагатай. HKEY_CLASSES_ROOT
гэсэн директор дотор цэгээр эхэлсэн олон директоруудыг байх бєгєєд .exe
гэсэн директор нь биш болохыг анхааруулъя! Доошоо курсороор явахад vсгээр
эхэлсэн директорууд гарах бєгєєд эндээс exefile гэсэн директорыг сонгоно.

2. Дэлгэцний баруун талд нь (Default) гэсэн утга гарч ирэх бєгєєд vvнийг
2 дар.
3. value data гэсний доор байх утгыг арилгаад "%1" %* гэж бичиж єгнє.(
Энэ нь хашилт, процентын тэмдэг, нэгийн тоо, хашилт, нэг хоосон зай, процентын
тэмдэг од-оос бvрдэнэ. Win9x болон WinNT систем дээр Registry Editor программ
нь утгыг автоматаар хашилтанд хийж єгдєг учраас OK товч дарсны дараа дараах
байдлаар харагддаг:
""%1" %*"
Win2000 систем дээр нэмэлт хашилт нь харагддаггvй.
4. Шинэ утгыг тавихаасаа ємнє хуучин утгыг гvйцэд арилгасан эсэхээ сайн
шалгаарай. Ямар нэгэн байдлаар тавьж єгч буй утгынхаа ємнє сул зай орхивол
.exe єргєтгєлтэй файл ажиллах болгонд "Windows cannot find .exe." or "Cannot
locate C:\ ." гэсэн алдаа єгдєг.
5. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SirCam гэсэн директорыг хайх.
6. SirCam-г сонгоод Delete товч дарж устгах эсэхийг асуухад нь Yes товчлуурыг
дарна. Ингэснээр Sircam дахь бvх утгыг устгах болно. Sircam гэсэн директорыг
идэвхижсэн вирус vvсгэсэн учраас vvнийг устгах шаардлагатай.
7. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
гэсэн директорыг олоод сонгох.
8. Дэлгэцийн баруун талд гарах цонхноос Driver32 гэсэн утгыг сонгох.
9. Delete товчыг дараад устгах эсэхийг асуухад нь Yes товчлуурыг дарж
устгана.

Вирусыг хэрхэн устгах вэ?

1. Norton Antivirus программийн LiveUpdate -г ажиллуулж хамгийн сvvлийн
vеийн вирусын эсрэг программийг авсан эсэхийг шалгах хэрэгтэй.
2. Norton AntiVirus (NAV) программийг эхлvvлэн бvх файлыг шалгахаар тохируулагдсан
эсэхийг шалгах
3. W32.Sircam.Worm@mm вирусээр халдварласан бvх файлыг устгах.
Анхаар: Хэрвээ таны компьютер Windows Me vйлдлийн системтэй бол
_Restore директор нь хамгаалалттай байдаг учраас илэрсэн вирусvvдийг устгаж
чаддаггvй.

Recycle Bin -г цэвэрлэх:
Windows Exporer программаас устгасан файлууд Recycle Bin-д ордог тул эндээс
Empty Recycle Bin командаар бус Delete товч даран файлуудыг устгах шаардлагатай.

Autoexec.bat файлыг засах:
1. Start товчыг даран Run командыг сонгоно.
2. Командын мєрєнд edit c:\autoexec.bat гэж бичээд ENTER дарна.
3. "@win \recycled\sirc32.exe" гэсэн бичиг бvхий мєр байвал устгана.
Анхаар: Хэрвээ autoexec.bat файлд уг мєр нэгээс дээш байвал уг
вирусээр нэгээс дээш удаа халдварласан байна гэсэн vг. Энэ тохиолдолд
Run32.exe файл нь Rundll32.exe файл руу нэгээс дээш удаа хуулагдсан бєгєєд
файлын нэрийг єєрчилж сэргээх боломжгvй болдог.
4. File цэснээс Save командыг сонгоно.
5. MS-DOS Editor программаас EXIT командыг сонгон гарна.

Run32.exe файлын нэрийг солих:
Run32.exe файл байвал єєрийнх нь нэрээр єєрчилнє.
Анхаар: Хэрвээ таны компьютер уг вирусээр нэгээс дээш удаа халдварласан
бол Run32.exe файл нь вирустэй Rundll32.exe файлаар єєрчлєгдєн хуулагдсан
байдаг. Autoexec.bat файлд "@win \recycled\sirc32.exe" гэсэн бичилт нэгээс
дээш байвал файлын нэрийг буцааж дарж єєрчилж хэрэггvй. Харин Run32.exe
болон Rundll32.exe файлуудыг устгаад дараа нь Rundll32.exe файлыг Windows
системийн инсталл CD-нээс шинээр задлах шаардлагатай.
Файлыг задлахдаа:
1. Start товчыг даран Find or Search -г сонгож Files or Folders -г дарна.
2. "Look in" гэсний ард (C:) гэж байгаа эсэхийг шалгаад Include subfolders
гэсэн бичгийн ємнєх чагт тавигдсан эсэхийг мєн шалгах.
3. "Named" эсвэл "Search for…" гэсний ард run32.exe гэж бичнэ.
4. Find Now эсвэл Search Now гэсэн товчыг дарна.
5. Run32.exe гэсэн файл гарч ирвэл хулганаараа нэг дарж сонгоод баруун
товчлуурыг дарж Rename гэсэн командыг сонгоно.
6. rundll32.exe болгоод ENTER дарна.

 

{mos_fb_discuss:2} 

Date: September 26th, 2007 | Categories: Вирус | By: | Comments: 503

503 Responses to W32.Sircam.Worm@mm вирусын тухай

  I simply want to tell you that I am newbie to blogging and certainly liked your page. Most likely I’m planning to bookmark your site . You absolutely have exceptional stories. Thanks a lot for sharing your web page.

  I¡¦ll immediately grasp your rss feed as I can’t find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly let me realize so that I could subscribe. Thanks.

  I am continually searching online for ideas that can assist me. Thanks!

  I simply want to say I’m newbie to weblog and really liked you’re blog site. Likely I’m going to bookmark your website . You absolutely come with very good stories. Cheers for revealing your web site.

  Dead indited subject matter, Really enjoyed reading through.

  I truly enjoy looking through on this website , it holds excellent articles . “I have a new philosophy. I’m only going to dread one day at a time.” by Charles M. Schulz.

  Awsome post and right to the point. I don’t know if this is in fact the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance 🙂

  Great write-up, I’m regular visitor of one’s website, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

  Generally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, quite nice post.

  After examine just a few of the blog posts in your website now, and I really like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and will likely be checking again soon. Pls try my website online as well and let me know what you think.

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Many thanks!

  Admiring the persistence you put into your website and in depth information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Best view i have ever seen !

  Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I came across it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. Nevertheless just imagine if you added some great photos or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this site could certainly be one of the very best in its niche. Superb blog!

  Cheers to you, I figured out something new. Give thanks to anyone so much. My partner and i look forward to nearby.

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

  I just want to tell you that I’m very new to blogs and absolutely liked this website. Almost certainly I’m planning to bookmark your website . You absolutely have perfect posts. With thanks for sharing your blog site.

  Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to find somebody with some authentic ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is one thing that’s wanted on the net, somebody with a bit of originality. helpful job for bringing something new to the internet!

  How can I get more helpful information? I love sucking dick btw hmu

  It’s really a nice and useful piece of info. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

  Attractive portion of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I fulfillment you get admission to persistently quickly.

  Best view i have ever seen !

  Best view i have ever seen !

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

  You created some decent points there. I looked online for that issue and located most individuals is going along with using your website.

  I like this site very much, Its a very nice place to read and obtain info . “The superior man is modest in his speech, but exceeds in his actions.” by Confucius.

  Individuals are often shedding desire or even squandering the occasion by means of getting a best condo they will have because they lack knowledge or ideas on where to locate these types of qualities immediately.

  It’s hard to come by experienced people for this subject, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

  If you are looking for the best extreminator company, look no more. These guys dominate! The best you’ll find.

  Spot up for this write-up, I seriously believe this site needs a lot more consideration. I’ll apt to be once more to learn additional, appreciate your that info.

  Only a few blogger would discuss this topic the way you do.;**.*

  An intriguing discussion is worth comment. I think that you ought to write more about this subject, it might not be a taboo matter but typically people do not talk about such issues. To the next! Many thanks!

  Your style is unique compared to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this page.

  Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put Panduan Bermain Togel this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting

  I need to to thank you for this fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have got you book marked to check out new stuff you post…

  I love looking through a post that can make people think. Also, thank you for allowing for me to comment.

  Cheap Gucci Handbags Is usually blogengine much better than wp for reasons unknown? Should be which is turning out to be popluar today.Bunny Benard

  hi!,I love your writing very a lot! proportion we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I need an expert on this house to resolve my problem. Maybe that’s you! Taking a look forward to peer you.

  This blog is great. I’ll be back soon to see more. Thanks so much! Have a nice day!

  whoah this blog is wonderful i love reading your articles. Keep up the good work! You know, a lot of people are looking around for this info, you can help them greatly.

  Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this content together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile.

  Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put Situs Main Slot this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and commenting

  It’s really a great and helpful piece of info. I’m glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

  Useful information. Lucky me I discovered your website accidentally, and I’m surprised why this coincidence did not came about earlier! I bookmarked it.

  Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually recognise what you are speaking about! Bookmarked. Kindly also consult with my site =). We can have a link trade arrangement among us!

  Spot on with this write-up, I truly feel this site needs much more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the information.

  I am really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A small number of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any suggestions to help fix this problem?

  You really should take part in a contest first of the most useful blogs over the internet. I am going to recommend this website!

  Spot on with this write-up, I actually assume this website wants much more consideration. I’ll most likely be again to learn much more, thanks for that info.

Leave a Reply

Message:*

Name:

Email:

Website: