SKYCALL

SKYCALL

skycall.jpgТа их ярьж, үүний зэрэгцээ зардлаа хянахыг хүсдэгүү? Тэгвэл SkyCall үйлчилгээ дээрхи шаардлагыг бүрэн хангана. Ярианы зардал хямд тул Танд ашигтай байх болно. 1 минутын яриа сүлжээ харгалзахгүй нэг үнийн хямд тарифтай, үйлчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө хугацааны картаар цэнэглэсэн ч дуусах өдрөөс шинэ хугацаа нэмэгдэнэ. Сүлжээн доторхи SkyFamily, SkyGroup үйлчилгээний яриандаа хөнгөлөлт эдэлнэ.

Та их ярьж, үүний зэрэгцээ зардлаа хянахыг хүсдэгүү? Тэгвэл SkyCall үйлчилгээ дээрхи шаардлагыг бүрэн хангана. Ярианы зардал хямд тул Танд ашигтай байх болно. 1 минутын яриа сүлжээ харгалзахгүй нэг үнийн хямд тарифтай, үйлчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө хугацааны картаар цэнэглэсэн ч дуусах өдрөөс шинэ хугацаа нэмэгдэнэ. Сүлжээн доторхи SkyFamily, SkyGroup үйлчилгээний яриандаа хөнгөлөлт эдэлнэ.

Шинээр хэрэглэгч болоход

9119xxxx (9118xxxx, 9117xxxx, 9116xxxx, 9181хххх, 9171хххх, 9161xxxx, 9189xxxx, 9188xxxx, 9187xxxx) гэсэн дугаар авснаар SkyCall үйлчилгээний хэрэглэгч болно. Бүртгүүлэхдээ иргэний үнэмлэхээ авч ирнэ үү.

Шинэ дугаар Үнэ: 15 000 төг
Данс: 1500 төг
Үйлчилгээний хугацаа: 60 хоног
Алтан дугаар
(xyxyxyxy, ….xxxx)
50.000 төг
Азын дугаар
(….xyxy, ….xxyy, ….xyyx)
20.000 төг

Хөнгөлөлтүүд

Скай групп
5-с дээш тооны Скайтелийн сүлжээнд хэрэглэгчид групп үүсгэн хоорондоо 55 төгрөгөөр ярих боломжтой. Группэд хэдэн ч суурин утас оруулж болно. Скай групп-д бүртгүүлэхдээ үйлчилгээний төвд ирэх болон 1515, 319191 утсанд бүртгүүлэх боломжтой.

Скай фамили
Та өөрийн гэр бүл, найз нөхөд зэрэг байнга харилцдаг 4 хүртэлх хүний утасны дугаарыг бүртгүүлж энэхүү үйлчилгээнд хамрагдсанаар хоорондоо 65 төгрөгөөр ярина. Скай фамилид бүртгүүлэхдээ үйлчилгээний төвд ирэх болон 1515, 319191 утсанд бүртгүүлэх боломжтой.

Скай Групп, Скай Фамили үйлчилгээнд хамрагдахад ямар нэгэн төлбөр төлөхгүй.

Үйлчилгээний тариф

Ярианы төрөл Ярианы тариф
Бүх сүлжээнд 70 төг
Скай групп 55 төг
Скай фамили 65 төг
Орон нутгийн тариф
Мобиком, Юнител, Төмөр замын холбоо 160 төг
МЦХХК 200 төг

Картын төрлүүд

Сунгалтын карт Үнэ:
Данс:
Хугацаа:
18000 төг
18000 төг
180 хоног
Сунгалтын карт Үнэ:
Данс:
Хугацаа:
15500 төг
15500 төг
90 хоног
Сунгалтын карт Үнэ:
Данс:
Хугацаа:
13600 төг
13600 төг
60 хоног
Сунгалтын карт Үнэ:
Данс:
Хугацаа:
7000 төг
7000 төг
30 хоног
Нэгжийн карт Yнэ:
Данс:
Хугацаа:
10000 төг
10000 төг
Хоноггүй
Нэгжийн карт Yнэ:
Данс:
Хугацаа:
5000 төг
5000 төг
Хоноггүй
Нэгжийн карт Yнэ:
Данс:
Хугацаа:
2000 төг
2000 төг
Хоноггүй
Нэгжийн карт Yнэ:
Данс:
Хугацаа:
500 төг
500 төг
Хоноггүй
Date: January 21st, 2008 | Categories: Скайтел | By: | Comments: 10

10 Responses to SKYCALL

    Today, taking into consideration the fast chosen lifestyle that everyone is having, credit cards get this amazing demand throughout the market. Persons out of every arena are using credit card and people who not using the credit card have prepared to apply for just one. Thanks for spreading your ideas in credit cards. https://hemorrhoidsmedi.com hemorrhoids treatment

Leave a Reply

Message:*

Name:

Email:

Website: