Microsoft Excel 2000 Хичээл 7

Microsoft Excel 2000 Хичээл 7

Энэхvv хичээлээр ажлын талбар зэрэгцээ ба зэрэгцээ биш нvднvvд, ажлын талбарыг тэмдэглэх, идэвхтэй нvд ба тэмэдэглэдсэн мужид өгөгдөл оруулах аргуудтай танилцах болно.

7.1. Муж тэмдэглэх
Нэг командыг хэд хэдэн нvдэнд дахин давтан хийхгvйн тулд тухайн команд биелэгдэх нvднvvдийг ажлын vндсэн талбараас онцлон сонгох шаардлагатай. Ингэж сонгосон тохиолдолд сонгогдсон команд тухайн нvднvvдэд биелэгдэж, ажлыг хөнгөвчилж, цаг хэмнэх ач холбогдолтой.

Хичээл 7. Ажлын талбарын муж тэмдэглэх ба нvдэнд өгөгдөл оруулах

Энэхvv хичээлээр ажлын талбар зэрэгцээ ба зэрэгцээ биш нvднvvд, ажлын талбарыг тэмдэглэх, идэвхтэй нvд ба тэмэдэглэдсэн мужид өгөгдөл оруулах аргуудтай танилцах болно.

7.1. Муж тэмдэглэх

Нэг командыг хэд хэдэн нvдэнд дахин давтан хийхгvйн тулд тухайн команд биелэгдэх нvднvvдийг ажлын vндсэн талбараас онцлон сонгох шаардлагатай. Ингэж сонгосон тохиолдолд сонгогдсон команд тухайн нvднvvдэд биелэгдэж, ажлыг хөнгөвчилж, цаг хэмнэх ач холбогдолтой.

Идэвхтэй нvд ба "хараар будаж" vндсэн талбараас онцлон сонгосон нvднvvдийг тэмдэглэгдсэн муж гэнэ. Бvх нvднvvд нь тэмдэглэгдсэн багана /мөр/-ыг тэмдэглэгдсэн багана /мөр/ гэнэ.

Тэгш өнцөгтөн мужийг тэмдэглэхдээ зvvн дээд өнцөгт орших нvдний хаяг ба баруун доод өнцөгт орших нvдний хаягийг тодорхойлох цэгээр тусгаарлаж тэмдэглэдэг. Тухайлбал, A2:D8.

Тэмдэглэгдсэн мужийг хvчингvй болгохдоо тухайн ажлын талбарын дурын нvдэнд хулганыг байрлуулан нэг даралт хийнэ. Эсвэл курсор удирдах гарны товчлуурын аль нэгэн дээр дарна.

ex51

7.1.1.Багана ба мөр тэмдэглэх

Нэг багана тэмдэглэх аргууд:
– Баганы нэрэнд заагчийг шилжvvлэн нэг даралт хийх;.
– Тэмдэглэх баганыг идэвхтэй болгоод, Ctrl+Space товчлуур дээр дарах (Space- vгийн хооронд сул зай авдаг гарны хамгийн урт товчлуур);
– Тэмдэглэх баганы 1-р мөрийн нvдийг идэвхтэй болгоод, Ctrl+Shift+ товчлуур дээр дарах;
– Тэмдэглэх баганы 65536-р мөрийн нvдийг идэвхтэй болгоод Ctrl+Shift+ товчлуур дээр дарах.

Нэг мөр тэмдэглэх аргууд:
– Мөрийн дугаарт заагчийг шилжvvлэн нэг даралт хийх;
– Тэмдэглэх мөрийг идэвхтэй болгоод, Shift+Space товчлуур дээр дарах;
– Тэмдэглэх мөрийн А баганы нvдийг идэвхтэй болгоод, Ctrl+Shift+ товчлуур дээр дарах;
– Тэмдэглэх мөрийн IV баганы нvдийг идэвхтэй болгоод Ctrl+Shift+ товчлуур дээр дарах.

Хоёр буюу тvvнээс дээш тооны зэрэгцээ багана ба мөрvvдийг тэмдэглэхдээ нэг багана ба мөр тэмдэглэх аргаар эхний мөрийг тэмдэглээд өргөтгөн тэмдэглэх аргаар бусад мөрvvдийг тэмдэглэнэ.
Зэрэгцээ биш багана, мөрvvдийг нэмж тэмдэглэх аргуудаар тэмдэглэнэ.

7.1.2. Өргөтгөн ба нэмж тэмдэглэх аргууд

Өргөтгөн тэмдэглэх аргууд:
– Тэмдэглэх мужийн зах хvртэл чирэх даралтыг хийх; Тэмдэглэх мужийн зах гэдэг нь багана мөрийн хувьд сvvлчийн баганы нэр ба мөрийн дугаар, тэгш өнцөгт мужийн хувьд эсрэг орших өнцгийн нvд
– Гарын Shift товчлуур дээр дараастайгаар тэмдэглэх мужийнхаа захад хулганы заагуурыг байрлуулан нэг даралт хийнэ.
– Shift товчлуурыг дараастайгаар тэмдэглэх мужийн зах хvртэл курсор удирдах товчлуурыг дарах;
– Гарын F8 товчлуур дээр дарж өргөтгөн тэмдэглэх горимд шилжихэд (уг горимд төлөвийн мөрийн EXT товчлуур дээр хос даралт хийх замаар шилжиж болно) төлөвийн мөрийн EXT товчлуур идэвхтэй болсон байна. Курсор удирдах товчлууруудын тусламжтайгаар өргөтгөн тэмдэглэнэ. Гарын F8 товчлуур дээр дахин дарах замаар уг горимоос гарна (төлөвийн мөрийн EXT товчлуур дээр хос даралт хийх замаар тухайн горимоос гарч болно).
Нэг багана, нэг мөр тэмдэглэх болон өргөтгөн тэмдэглэх аргуудыг зэрэгцээ нvднvvдийг тэмдэглэх арга гэдэг.

Нэмж тэмдэглэх аргууд:
Хэд хэдэн зэрэгцээ биш дурын мужуудыг тэмдэглэхдээ нэмж тэмдэглэх аргыг хэрэглэдэг. Vvнд:
1. Эхний мужийг зэрэгцээ нvднvvдийг тэмдэглэх аргуудаар тэмдэглэнэ.
2. Ctrl товчлуурыг дараастайгаар тэмдэглэх мужуудыг тvvвэрлэн тэмдэглэх; эсвэл
– Shift+F8 товчлуур дээр дарж нэмж тэмдэглэх горимд шилжиж (төлөвийн мөрөнд ADD товчлуур идэвхждэг), муж бvрийг зэрэгцээ нvднvvдийг тэмдэглэх аргаар тэмдэглэх (гарын товчлуурын тусламжтайгаар нэг багана, эсвэл нэг мөр тэмдэглсэний дараа муж нэмж тэмдэглэх тохиолдолд Shift+F8 товчлуурыг 2 удаа, гарын товчлуур ашигласан бусад тохиолдолд муж бvрийг тэмдэглэсний дараа Shift+F8 товчлуурыг нэг дарах хэрэгтэй.); нэмж тэмдэглэх горимоос Shift+F8 товчлуур дээр дарж гарна.

7.1.3. Хvснэгтэн муж ба ажлын талбар тэмдэглэх

Хvснэгтэн мужийг тэмдэглэх:
Хvснэгтэн муж буюу өөрөөр хэлбэл, хоосон мөр ба баганаар (эсвэл баганы нэр, мөрийн дугаар) хvрээлэгдсэн мужийг тэмдэглэхдээ:

Нэг.
1. Хvснэгтийн дурын нvдийг идэвхжvvлнэ.
2. Гарны Ctrl+* товчлуур дээр дарна.

ex52

Хоёр.
Хvснэгтийн аль нэг өнцгийн нvдийг идэвхжvvлэн өргөтгөн ба нэмж тэмдэглэх аргуудыг ашиглаж тэмдэглэнэ.

ex53Ажлын талбарыг тэмдэглэх:
Ажлын талбарыг тэмдэглэх хэд хэдэн арга бий.
Vvнд:
– Тухайн ажлын талбарын Select tab товчлуур дээр нэг даралт хийнэ;
– Ctrl+A товчлуур дээр дарна.
– Гарны Ctrl+Shift+Space товчлуур дээр дарна.

7.2. Өгөгдөл оруулах

7.2.1. Өгөгдөл оруулах ба vгvйсгэх ба өгөгдлийг сэргээх, арилгах

Баримтын ажлын талбарын нvдэнд дvрслэгдэж болох тэмдэгтvvд, сул зай, нvдэнд дотор шинэ мөр vvсгэх (гарны Alt+Enter товчлуураар vvсгэдэг) зэрэг тэмдэгтvvдийн дарааллыг өгөгдөл гэнэ.
Өгөгдөл нь дараах ангилалтай:

1. Өгөгдөл

1. Тогтмол утга
1. Тоо
2. Хугацаа
3. Текст

4. Логик
2. Томъёоны утга
1. Тоо
2. Хугацаа
3. Текст
4. Логик

Өгөгдлийг нvдэнд оруулахдаа:
1. Өгөгдөл оруулах нvдийг идэвхтэй болгоно.
2. Тэмдэгтvvдийг оруулна.
3. Гарын Enter, эсвэл Тab товчлуур дээр дарна.

Өгөгдлийг оруулж буй vед, өөрөөр хэлбэл, гарын Enter товчлуур дээр дарахын өмнө Esc товчлуур дээр дарж, өгөгдөл оруулах vйлдлийг vгvйсгэнэ.
Enter товчлуур дээр дарсны дараа (Undo) командын хэрэглvvр дээр дарах буюу Edit/Undo командыг сонгож, оруулсан өгөгдлийг буцаана.
Өгөгдөлтэй нvдийг идэвхтэй болгоод, шинэ өгөгдөл оруулахад хуучин өгөгдөл "арчигдана".
Эхний хоёр vйлдэл "арчигдсан" өгөгдлийг сэргээдэг.
Өгөгдлийг арилгахдаа тухайн нvдийг идэвхжvvлж, гарын Delete товчлуур дээр дарах; эсвэл Edit/Clear/All командыг сонгоно.

7.2.2. Мужийн нvднvvдэд тогтмол, тэнцvv утга оруулах

Мөр ба баганы дагуу тогтмол, тэнцvv утгуудыг оруулахдаа:
1. Эхний нvдэнд өгөгдлийг оруулна.
2. Өгөгдөлтэй нvдийг идэвхжvvлнэ.
3. Утга оруулах мөр ба баганы нvднvvдийг тэмдэглэнэ.
4. Мөрийн дагуу тохиолдолд гарын Ctrl+R; баганы дагуу тохиолдолд гарын Ctrl+D товчлуур дээр дарна.

Нvднvvдэд тогтмол, тэнцvv утгуудыг оруулахдаа:
1. Мужийг тэмдэглэнэ. Муж заавал зэрэгцээ нvднvvд байх албагvй.
2. Утгыг оруулна. Оруулсан утга тэмдэглэгдсэн мужийн идэвхтэй нvдэнд бичигдэнэ.
3. Гарын Ctrl+Enter товчлуур дээр дарахад тэмдэглэгдсэн мужийн нvднvvдэд тухайн утга орно.

Чирэх даралтаар өгөгдлvvдийг оруулахдаа:

Зэрэгцээ нvднvvдэд тогтмол, тэнцvv утгууд болон арифметик ба геометр цувааны гишvvдийг оруулж болно. Vvнд:
1. 1). Тэнцvv тогтмол утга оруулах тохиолдолд эхний утгыг оруулна. Энд ямар ч төрлийн тогтмол
утга байж болно.
2). Арифметик ба геометр цувааны гишvvдийг оруулах тохиолдолд (гишvvд нь тогмол тоон утга
байна); Эхний 2 утгыг оруулна.
3). Огнооны мөчлөгийн утгуудыг оруулах тохиолдолд эхний утгыг оруулна.
2. Утга оруулсан мужийг тэмдэглэнэ.
3. Тэмдэглэгдсэн мужийн баруун доод өнцөгт хулганы заагуурыг байрлуулаад, + хэлбэртэй болмогц чирнэ. Чирэх явцад тухайн нvдэнд бичигдэх утга хулганы заагуурын баруун доод талд харагддаг.

Дадлага, дасгал №7. Ажлын талбарын муж тэмдэглэх ба нvдэнд өгөгдөл оруулах.

Жишээ 7.1.1.

ex54B баганыг багана тэмдэглэх эхний 2 аргаар тэмдэглэе.
– Баганы нэр болох B дээр заагуурыг байрлуулахад заагуур хэлбэртэй болно. Хулганы зvvн товчлуур дээр дарна.
– B баганыг идэвхтэй болгохын тулд аль нэг тухайлбал, B5
нvдийг идэвхтэй болгооод Ctrl+Space товчлуур дээр дарна.

Дасгал 7.1.1.

Мөр тэмдэглэх аргууд болон тэмдэглэгдсэн мужийг хvчингvй болгох аргыг ашиглаж 3 дугаар мөрийн тэмдэглэнэ ү.

Жишээ 7.1.2.

А2-В4; D2-E4;C1;C5;C3 нvднvvдийг тэмдэглэе.

Хулганы тусламжтайгаар:
– А2 нvдийг идэвхжvvлнэ.
– В4 нvд хvртэл чирэх даралт хийнэ.
– Гарын Ctrl товчлуур дээр дараастайгаар D2 нvдийг идэвхжvvлнэ.
– E4 хvртэл чирэх даралт хийнэ.
– Ctrl товчлуур дээр дарсаатайгаар С1, С5, С3 дараалуулан идэвхжvvлнэ.

Гарны тусламжтайгаар:
ex55– Курсор удирдах товчлууруудын тусламжтайгаар А2 нvдийг идэвхтэй болгоно.
– Shift товчлуурыг дараастайгаар курсор удирдах товчлуураар B4 нvдэнд шилжиж, A2-B4 нvднvvдийг тэмдэглээд гарын Shift+F8 товчлуур дээр дарна.
– Курсорыг D2 нvдэнд шилжvvлнэ.
– D2-Е4 нvднvvдийг A2-B4 нvднvvдийг тэмдэглэсний нэгэн адил тэмдэглээд Shift+F8 товчлуур дээр дарна.
– C1 нvдэнд шилжинэ.
– Shift+F8 товчлуур дээр 2 удаа дарна. Өөрөөр хэлбэл нэг дарахад зэрэгцээ биш нvд тэмдэглэх горимоос гарч дахиад дарахад тухайн горимд орно. Vvний адил С5, С1 нvднvvдийг тэмдэглэнэ.

Дасгал 7.1.2.

Өргөтгөн ба нэмж тэмдэглэх аргуудыг ашиглаж муж тэмдэглэнэ ү?

Жишээ 7.1.3.

ex56Зурагт vзvvлсэн хvснэгтэн мужийг тэмдэглэе.
А1:В3 мужийн аль нэг тухайлбал, В2 нvдийг идэвхтэй болгоё. Дараа нь Ctrl товчлуурыг дарж байгаад гарны баруун хэсэгт байрлах * товчлуур дээр дарна.
Өргөтгөн тэмдэглэх аргаар бол A1 нvдэн дээр заагуурыг байрлуулан нэг дараад В3 нvд хvртэл чирэх даралт хийнэ.

Дасгал 7.1.3.

Хvснэгтэн муж болон ажлын талбар тэмдэглэх аргуудаар муж тэмдэглэнэ ү.

Жишээ 7.2.1.

Жишээ 7.1.3-д vзvvлсэн хvснэгтэн мужийг vvсгэж, өгөгдлийг арилгая.
1. Өгөгдөл оруулах нvдийг идэвхжvvлж, эхний өгөгдлийг оруулан хулганы заагуур болон курсор удирдах 4 сумны тусламжтайгаар дараагийн нvдэнд шилжиж харгалзах өгөгдлvvдийг тус тус оруулна.
2. Хvснэгтэн муж тэмдэглэх аргаар мужийг тэмдэглэнэ.
3. Гарны Delete товчлуур дээр дарна.
4. Edit/Clear/All командыг сонгож vзэх бол (Undo) товчлуур дээр дарж, арилгах vйлдлийг буцааж командаа сонгоно.

Дасгал 7.2.1.

Идэвхтэй байгаа ажлын талбарт өгөгдөл оруулах, арилгах, буцааж сэргээх командыг ашигла. Ажлын талбарын бvх өгөгдлийг арилгана уу?

Жишээ 7.2.2.

I. А1:С1, B2:B6 мужуудын бvх нvдэнд Excel гэсэн өгөгдлийг оруулъя.

1. Мужаа тэмдэглэнэ.
2. Зургаас харахад B1 нvд идэвхтэй байна. Муж тэмдэглэсэн арга, дарааллаас хамаарч өөр нvд идэвхтэй байж болно.
3. Excel өгөгдлийг оруулахад идэвхтэй нvдэнд бичигдэнэ.
4. Ctrl+Enter товчлуур дээр дарна.

II. Чирэх даралтаар өгөгдлvvдийг оруулахаар 1-5 хvртэлх тоог B2 нvднээс эхлэн мөрийн дагуу оруулъя.

1. Тогтмол утга биш дараалсан утга буюу өөрөөр хэлбэл, арифметик прогресс байгаа тул эхний хоёр утгыг В1 нvдэнд 1, С1 нvдэнд 2 гэж оруулна.
2. В1:С1 мужийг тэмдэглэнэ.
3. Тэмдэглэгдсэн мужийн баруун доод өнцөг өөрөөр хэлбэл, С1нvдний доод өнцагт заагуурыг шилжvvлж + хэлбэртэй болмогц утга 5-ыг заах хvртэл мөрийн дагуу чирнэ.

ex57

Дасгал 7.2.2.

I. 2, 4 . . . 24 хvртэлх тэгш тоонуудыг С4 нvднээс эхлэн баганы дагуу оруулна уу.
II. Зэрэгцээ биш муж тэмдэглэн, өөрийнхөө нэрийг мужийн бvх нvднvvдэд оруулна уу.

{mos_fb_discuss:22}

Date: July 3rd, 2007 | Categories: Microsoft Office | By: | Comments: 1,663

1,663 Responses to Microsoft Excel 2000 Хичээл 7

  It’s an awesome paragraph in favor of all the web people; they will obtain benefit from it I am sure.|

  I think this is one of the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

  Genuinely when someone doesn’t know after that its up to other users that they will assist, so here it happens.|

  Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.|

  you are truly a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve done a great job in this topic!|

  whoah this weblog is fantastic i really like studying your posts. Stay up the good work! You understand, a lot of people are searching round for this info, you can aid them greatly. |

  Iím impressed, I must say. Seldom do I come across a blog thatís both equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I came across this in my hunt for something concerning this.

  I’m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.|

  What’s up, this weekend is pleasant in favor of me, for the reason that this time i am reading this enormous educational article here at my home.|

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it|

  I’ve been browsing online more than 3 hours these days, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It’s beautiful worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the web can be much more useful than ever before.

  Normally I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice article.

  Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a really good article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t manage to get anything done.|

  Enjoyed reading through this, very good stuff, thankyou . “I will do my best. That is all I can do. I ask for your help-and God’s.” by Lyndon B. Johnson.

  Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thanks!|

  I’m gone to convey my little brother, that he should also go to see this weblog on regular basis to obtain updated from hottest gossip.|

  Spot on with this write-up, I absolutely believe this website needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info!|

  It’s actually very difficult in this busy life to listen news on Television, so I only use world wide web for that reason, and obtain the most up-to-date news.|

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to trade techniques with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.|

  This paragraph will help the internet people for creating new web site or even a blog from start to end.|

  Hello there! This blog post couldn’t be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to forward this post to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Thanks for sharing!|

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!|

  bookmarked!!, I really like your website!

  Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.|

  Howdy very nice blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds additionally…I’m happy to seek out a lot of useful information right here within the publish, we’d like work out more techniques in this regard, thank you for sharing.

  Heya! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!|

  Everything is very open with a really clear explanation of the challenges. It was truly informative. Your site is very useful. Thanks for sharing!|

  A lot of thanks for all your valuable work on this web site. My mom takes pleasure in getting into investigation and it’s obvious why. I know all concerning the dynamic form you produce reliable tips via the web blog and therefore inspire participation from visitors about this subject matter while our favorite girl is being taught a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. Your doing a wonderful job.

  No matter if some one searches for his necessary thing, so he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.|

  I got what you mean , thankyou for posting .Woh I am lucky to find this website through google. “Being intelligent is not a felony, but most societies evaluate it as at least a misdemeanor.” by Lazarus Long.

  Good day very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds also? I am satisfied to search out numerous helpful information right here in the put up, we need develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .|

  Magnificent website. A lot of helpful info here. I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks to your effort!|

  You actually make it seem so easy together with your presentation however I to find this matter to be really one thing which I feel I’d never understand. It kind of feels too complex and very wide for me. I’m having a look ahead on your subsequent put up, I’ll attempt to get the hold of it!|

  If you are going for most excellent contents like myself, simply go to see this web page all the time since it gives quality contents, thanks|

  Heya this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  wonderful post, very informative. I ponder why the other experts of this sector do not notice this. You must proceed your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

  I like it when folks get together and share thoughts. Great site, stick with it!|

  I do consider all of the concepts you’ve offered in your post. They’re really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very short for beginners. May you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.|

  Appreciation to my father who told me concerning this weblog, this blog is truly amazing.|

  Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.|

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook group. Talk soon!|

  Spot on with this write-up, I actually believe that this web site needs a lot more attention. Iíll probably be back again to read more, thanks for the info!

  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!|

  Some genuinely great posts on this website , appreciate it for contribution.

  I blog often and I really appreciate your information. This great article has really peaked my interest. I’m going to book mark your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

Leave a Reply

Message:*

Name:

Email:

Website: