Microsoft Excel 2000 Хичээл 5

Microsoft Excel 2000 Хичээл 5

Хэрэглэгч єєрийн баримтыг юуны ємнє хадгалж сурах шаардлагатай.
Шинэ баримтыг хадгалах тухай ємнєх хичээлд vзсэн. Энэ хичээлээр хадгалагдсан баримтыг нээж, єєрчлєлт хийсний дараа хуучин нэрээр нь хадгалах, нэрийг єєрчилж хадгалах, автоматаар хадгалах, нєєц хувилбар vvсгэж хадгалах, Microsoft Excel 2000 программын ємнєх хувилбараар хадгалах зэрэг аргууд болон баримт хадгалах харилцах цонхтой танилцах болно.

Хичээл 5. Баримтыг хадгалах ба хаах

5.1. Баримтыг хадгалах

Хэрэглэгч єєрийн баримтыг юуны ємнє хадгалж сурах шаардлагатай.
Шинэ баримтыг хадгалах тухай ємнєх хичээлд vзсэн. Энэ хичээлээр хадгалагдсан баримтыг нээж, єєрчлєлт хийсний дараа хуучин нэрээр нь хадгалах, нэрийг єєрчилж хадгалах, автоматаар хадгалах, нєєц хувилбар vvсгэж хадгалах, Microsoft Excel 2000 программын ємнєх хувилбараар хадгалах зэрэг аргууд болон баримт хадгалах харилцах цонхтой танилцах болно.

5.1.1. Save as харилцах цонхны бvтэц

Шинэ баримт хадгалах болон баримтын нэрийг єєрчилж хадгалах командыг сонгоход нээгддэг Save as харилцах цонх нь дараах товчлууруудтай:

ex50

Save As, Open харилцах цонхнуудын зvvн хэсэгт хамгийн их хэрэглэгддэг хавтасуудыг агуулсан босоо мєр (Place bar) байрладаг. Vvнд:

History -Хамгийн сvvлд ашигласан 20-50 хавтас болон баримтуудын жагсаалтыг харуулна.
My Documents – My Documents хавтаст шилжинэ.
Desktop – Тавцанд байгаа хавтас болон баримтуудын жагсаалтыг харуулна.
Favorites – Хэрэглэгчийн бий болгосон єєрийн хамгийн их хэрэглэдэг хавтас болон баримтуудын жагсаалтыг харуулна.
Web Folders – Хэрэглэгчийн бий болгосон Вэб хуудаснуудын жагсаалтыг харуулна

5.1.2. Favorites хавтаст хавтас ба баримтыг оруулах

Microsoft Excel программтай ажиллах явцад Save As ба Open харилцах цонхнуудыг нээхэд Save in ба Look in талбаруудад My Documents хавтас нь сонгогдсон байдаг. Байнга хэрэглэгддэг баримт болон хавтасыг хаана хадгалснаас vл хамааран Favorites хавтаст оруулах нь замыг тодорхойлж єгєхгvйгээр уг хавтас ба баримтанд хурдан хандах боломжтой болно.
Баримт ба хавтасыг Favorites хавтаст оруулахдаа:

1. File/Save As командыг сонгоно (File/Open командыг сонгож болно).
2. Нээгдэх Save As харилцах цонхны Save in талбараас Favorites хавтаст оруулах хавтас буюу баримтын замыг тодорхойлж, хавтас буюу баримтыг агуулж буй хавтасыг хос даралтаар нээнэ.
3. Favorites хавтаст оруулах хавтас буюу баримтыг сонгоно.
4. Save As харилцах цонхны Tools цэснээс Add to Favorites товчлуур дээр дарна.
5.1.3. Урьд нь хадгалагдсан баримтыг хадгалах

Нэрийг єєрчлєлгvй хадгалах
Урьд нь хадгалагдсан баримтанд засвар хийсний дараа ємнєх нэрээр нь хадгалах тохиолдолд (Save) командын хэрэглvvр дээр дарах буюу File/Save командыг сонгоно.

Нэрийг єєрчилж хадгалах
Чухал баримтуудыг єєр нэрээр хадгалж, хуулбар хийх, эсвэл баримтанд засвар хийсний дараа нэрийг єєрчилж хадгалах шаардлагууд гардаг. Энэ vед:

1. Нэрийг нь єєрчлєх баримтаа нээнэ.
2. Баримтанд шаардлагатай бол засваруудыг хийнэ.
3. File/Save As командыг сонгоно.
4. Нээгдэх Save As харилцах цонхны Save in талбарт хадгалах замаа заана. Шинэ хавтас vvсгэн, уг хавтасандаа хадгалах тохиолдолд Create New Folder командын хэрэглvvрийг ашиглана.
5. File Name талбарт баримтын шинэ нэрийг оруулна.
6. Save товчлуур дээр дарна

5.2. Баримтыг сонголттойгоор хадгалах

Баримтыг нєєц хувьтай байхаар хадгалах, Microsoft Excel программын ємнєх хувилбарт хадагалах, зєв уншигдах шинж чанартайгаар хадгалах зэргээр баримтыг сонголттойгоор хадгалж болно. Хадгалагдсан баримтыг сонголттойгоор хадгалахдаа File/Save As командыг сонгодог ба сонголтыг хийсний дараа Save товчлуур дээр дарахад ". . . (баримтын нэр) файл ємнє нь хадгалагдсан байна. Та сольж хадгалах уу" гэсэн мэдэээлэл бvхий анхааруулсан цонх нээгддэг. Сонголттойгоор хадгалах учраас Yes товчлуур дээр дарна.

ex32

5.2.1. Баримтыг нєєц хувьтайгаар хадгалах

Нэн чухал баримтандаа нєєц хувь байхаар хадгалах боломжтой. Баримтын нєєц хувь нь .xlk єргєтгєлтэй байх ба эх баримттай нэг хавтаст байрлана. Жишээлбэл, abcdef.xls баримтын нєєц хувь нь Backup of abcdef.xlk нэртэй байна. Нєєц хувьтай байхаар хадгалахдаа:

1. File/Save As командыг сонгоно.
2. Нээгдэх Save as харилцах цонхны Tools/General Options командыг сонгоно.
3. Нээгдэх Save Options харилцах цонхны Always create backup товчлуурыг идэвхжvvлнэ.
4. OK товчлуур дээр дарна.
5. Save as харилцах цонхны Save товчлуур дээр дарна.

ex33

5.2.3. Баримтыг зөвхөн уншигдах байдлаар хадгалах

Тухайн баримтанд хандсан өөр хэрэглэгч засвар хийж, тухайн нэрээр хадгалах боломжийг хаан, зөвхөн уншигдах шинж чанартайгаар уг баримтыг хадгалж болно. Vvний тулд:

1. File/Save As командыг сонгоно.
2. Нээгдэх Save as харилцах цонхны General Options товчлуур дээр дарна.
3. Нээгдэх Save Options харилцах цонхны Read-Only Recommended товчлуурыг идэвхжvvлнэ. Шаардлагатай бол Password to open талбарт нээх, Password to modify талбарт засварлах эрхийг олгох нууц vгvvдийг (*-оор дvрслэгдэнэ) оруулж өгнө.
4. OK товчлуур дээр дарна. Хэрэв Password to open, Password to modify талбаруудын аль нэгэн дээр нууц vг оруулсан бол OK товчлуур дээр дарахад цонх нээгдэх ба тухайн талбрт оруулсан нууц vгээ давтан оруулна.
5. Save as харилцах цонхны Save товчлуур дээр дарна.

ex34

5.3.1. Идэвхтэй баримтыг хаах

ex35Хэд хэдэн баримт нээлттэй байж болно. Баримтны гарчгийн мөр нь (Гарчигийн мөр далд хэлбэрт байвал программын цонхны гарчгийн мөр хөх өнгөтэй байна) хөх өнгөтэй баримтыг идэвхтэй баримт гэнэ.
Нээлттэй баримтуудын жагсаалтыг Window цэснээс харна.
Идэвхтэй баримтыг дараах аргуудаар хааж болно.

Vvнд:
– Vндсэн цэсийн мөрийн эхэнд байрлах баримтын цонхыг удирдах системийн цэс дээр хос даралт хийх;
– Баримтын цонхыг удирдах системийн цэсийн Close командыг сонгох;
– File/Close командыг сонгох;
– Баримтын гарчгийн мөрний товчлуур дээр дарах;
– Ctrl+W товчлуур дээр дарах.

ex36

5.3.2. Нээлттэй байгаа бvх баримтуудыг нэгэн зэрэг хаах

ex37Нээлттэй байгаа бvх баримтуудыг бvгдийг нь зэрэг хаахдаа гарын Shift товчлуур дээр дараастай vед File/Close All командыг сонгоно. Ердийн vед энэ командын оронд File/Close команд байдаг.

Нээлттэй баримтанд хийсэн өөрчлөлт нь хадгалагдаагvй буюу урьд нь хадгалагдаагvй, шинэ баримт байгаа тохиолдолд хадгалах эсэхийг лавласан мэдээлэл бvхий цонх нээгдэнэ.

Хадгалах тохиолдолд Yes, бvгдийг нь хадгалах тохиолдолд Yes To All товчлуурууд дээр тус тус дарна. Хадгалахгvй тохиолдолд No товчлуур дээр тус тус дарна.
Дадлага, дасгал №5. Баримтыг хадгалах ба хаах.

Жишээ 5.1.

Ємнөх хичээлд vvсгэж хадгалсан Naran баримтыг нээж, идэвхтэй байгаа ажлын талбарын (ямар талбар идэвхтэй байгааг сайн тогтоож авна уу) С1 нvдэнд Єөрчлөлт хийв гэсэн vгнvvдийг оруулаад Naran1 гэсэн нэрээр хадгалъя. Naran1 баримтыг Favorites хавтсанд оруулъя.

1. Баримт нээхдээ File/Open командыг сонгоно.
2. Нээгдэх цэсийн Look in талбарт My Documents гэсэн хавтас сонгоно.
3. Нээгдэх жагсаалтаас Naran гэсэн баримтын нэрийг сонгож Open товчлуур дээр дарна.
4. C1 нvдийн идэвхжvvлнэ.
5. Гарнаас Өөрчлөлт хийв гэсэн vгнvvдийг бичиж оруулна.
6. Дээрх нэрийг өөрчилж хадгалах аргыг ашиглаж Naran1 гэсэн нэрээр хадгална.

Дасгал 5.1.

Єөрийн vvсгэсэн нэг баримтыг нээж, өөрчлөлт хийж, өөр нэр өгч хадгалсаны дараа уг баримтаа хуучин ба шинэ нэрээр нь нээж, харьцуулан vзнэ ү.

Жишээ 5.2.

Naran1 баримтыг нөөц хувьтай байхаар, зөвхөн уншигдахаар Microsoft Excel программын өмнөх хувилбаруудын нэг болох Excel 5.0 дээр хадгалъя. (Баримтыг нээх тухай дараагийн хичээлд vзнэ).

1. Хэрэв Naran1 баримт нээлттэй биш байвал Жишээ 5.1.-д vзсэн аргаар нээнэ. Тvvнчлэн шинэ баримтыг ч хадгалахдаа нөөц хувьтай байхаар хадгалж болдог.
2. File/Save As командыг сонгоно. Нээгдэх харилцах цонхны File name талбарт баримтны нэр Naran1 бичигдсэн байгаа.
3. Tools/General Options командыг сонгож, Save Options харилцах цонхны Always create backup болон Read-Only Recommended товчлууруудыг тус тус идэвхжvvлнэ.
4. OK товчлуур дээр дарна.
5. Save As харилцах цонхны Save as type талбараас Excel 5.0/95 Workbook төрлийг сонгоно.
6. Save товчлуур дээр дарна.
7. Сонголттой хадгалж байгаа тулд сольж хадгалах эсэхийг лавласан цонх нээгдэнэ. Yes товчлуур дээр дарна.

Дасгал 5.2.

Жишээ 5.2.-ийг өөр баримт дээр давтах хийнэ ү.

Жишээ 5.3.

Идэвхтэй биш байгаа нэг баримтыг баримт хаах 2-р аргаар хаая.
1. Window цэсийг нээж баримтыг дуудаж идэвхтэй болгоно.
2. Баримтын цонхыг удирдах системийн цэсийг нээнэ.
3. Close командыг сонгоно.
4. Хадгалаагvй баримт байсан бол хадгалах эсэхийг лавласан цонх нээгдэнэ. Хэрэв хадгалах бол Yes, хадгалахгvй бол No товчлуур дээр дарна.

Дасгал 5.3.

Бvх баримтуудыг нэгэн зэрэг хаах аргаар шинэ баримтуудыг хадгалалгvйгээр, бусад баримтуудыг хадгалж хаана уу.

{mos_fb_discuss:22}

Date: July 3rd, 2007 | Categories: Microsoft Office | By: | Comments: 2,250

2,250 Responses to Microsoft Excel 2000 Хичээл 5

  Just desire to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply nice and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

  I was curious if you ever thought of changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?|

  This page certainly has all the information and facts I needed about this subject and didn’t know who to ask. |

  Fantastic website. Plenty of useful information here. I am sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you on your effort!

  Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

  Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

  I will immediately grab your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me know so that I could subscribe. Thanks.

  Hi there very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally…I’m glad to seek out so many helpful info here within the post, we need work out extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

  I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

  Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Thanks

  You made some decent points there. I appeared on the internet for the problem and located most people will associate with with your website.

  Howdy! I could have sworn I’ve been to this web site before but after looking at a few of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly happy I came across it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!|

  I believe this is among the so much important information for me. And i’m happy reading your article. However want to remark on few general issues, The site style is wonderful, the articles is in point of fact excellent : D. Just right process, cheers

  Howdy! This post couldn’t be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. I appreciate you for sharing!|

  When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Thank you!|

  Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.|

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.|

  Good post. I will be dealing with many of these issues as well..

  Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

  Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.|

  I am truly delighted to read this blog posts which consists of tons of valuable information, thanks for providing these kinds of data.|

  Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!|

  Hi would you mind letting me know which web host you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price? Thanks a lot, I appreciate it!

  Hello to every one, the contents existing at this site are truly amazing for people experience, well, keep up the nice work fellows.|

  Shame on you for creating another terrific post! Awesome stuff, keep up the good work. I see a lot of potential! I wonder if you are an active user with any social networking sites like Digg or Stumble Upon?

  I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

  Howdy! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share. Cheers!

  We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your site provided us with helpful info to paintings on. You have done an impressive task and our whole community will be grateful to you.

  I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

  You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart. “Man is the measure of all things.” by Protagoras.

  Hi there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they’ll be benefited from this site.

  If you are going for most excellent contents like I do, simply go to see this web site all the time since it offers quality contents, thanks|

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

  Hello there, I found your blog via Google while searching for a related topic, your website came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  I constantly spent my half an hour to read this web site’s content all the time along with a cup of coffee.|

  Thanks for any other excellent post. The place else could anyone get that type of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.|

  It’s the best time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I have read this put up and if I may I want to counsel you some interesting issues or tips. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article. I desire to read even more issues about it!|

  I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  Next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read, however I actually believed you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of moaning about something you could possibly fix if you were not too busy seeking attention.

  Greetings! Very helpful advice within this article! It’s the little changes that produce the most important changes. Thanks for sharing!

  excellent points altogether, you simply gained a brand new reader. What might you recommend about your post that you made a few days in the past? Any sure?

  whoah this blog is excellent i love reading your articles. Stay up the good work! You already know, a lot of people are searching around for this info, you could help them greatly. |

  It’s really a cool and useful piece of information. I am happy that you shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

Leave a Reply

Message:*

Name:

Email:

Website: