Windows 7 Build 6936 ийн screenshot

Tag Archives: Windows 7

Windows 7 Build 6936 ийн screenshot

Нэтээр саяхан Windows 7 build 6936 (6.1.6936) хувилбарыг нь суулгасан screenshot уудыг тарааж эхэлсэн байна. Хэдийгээр Windows 7 build 6936 ISO нь татаж авахаар байхгүй байгаа ч гэсэн хаа нэгтээ, хэн нэгэнд нь энэхүү сүүлийн хувилбар нь байгаа нь тодорхой байна.