iPad зарагдаж дуусчээ.

Tag Archives: ipad

iPad зарагдаж дуусчээ.

Apple компанийн шинэ бүтээл iPad нь худалдаанд гаргахаасаа өмнө захиалга авч эхэлсэн боловч үйлдвэрлэл нь эрэлтээ гүйцэж чадахгүй болсон байна. Олон хүн энэхүү бүтээгдэхүүнийг амжилт олохгүй гэж дүгнэж байсан хэдий ч уг бүтээгдэхүүн одоогоор 500,000 ширхэг захиалагдаад байгаа юм байна.