Microsoft AOL ийг сонирхож эхлэв

Tag Archives: AOL

Microsoft AOL ийг сонирхож эхлэв

Майкрософт онлайн ертөнц дахь нэгэн том тоглогчийг олж авах гэж ихэд хүсэмжилж буй бололтой. Тэд саяхан л Yahoo г худалдаж авах гэж нилээн оролдоод бараагүй. Тэгвэл энэ удаа тэд онлайн ертөнцийн Б үсэг болох  AOL ийг сонирхож өөрсдийн MicroOL ийг бүтээхээр санаархаж байна. Майкрософтын онлайн хэлтэстэй AOL ийг нэгтгэх талаар захирлууд аль хэдийнээ хэлэлцээрээ эхэлсэн сурагтай. Yahoo бол онлайн ертөнцөд маш том байр суурийг эзлэгч компани, гэхдээ AOL үнэхээр Майкрософтод хэрэг болж чадах юм болов уу даа?