Мэдээллийн системийн ангилал

Tag Archives: мэдээллийн систем

Мэдээллийн системийн ангилал

ERP байгууллагад ямар хэрэгтэй вэ

OpenERP — Дэлгэцийн зураг

OpenERP вэб интерфейсийг сонирхоно уу

OpenERP Хичээл 2 — Барааны бүртгэл

Enterprise Resource Planning буюу Байгууллагын Нөөц Төлөвлөлтийн системийн үндсэн үүрэг нь байгууллагын өмч хөрөнгө, нөөц бүрийг нарийн удирдаж, төлөвлөж ингэснээр алдагдлыг багасгаж бизнес үр ашгийг дээшлүүлэх юм.  OpenERP систем дээрх төлөвлөлтийн чухал хэсэг болох барааны бүртгэлийг хэрхэн хийх талаар үзүүлье.