Мэдээллийн системийн ангилал

Tag Archives: бизнес систем

Мэдээллийн системийн ангилал

ERP байгууллагад ямар хэрэгтэй вэ

OpenERP — Дэлгэцийн зураг

OpenERP вэб интерфейсийг сонирхоно уу