PDA болон GPS

Баркод уншигч терминал

Linux юугаараа Windows-с илүү вэ?

Терминалаас- Твитэрдэх нь…

Сүүлийн үед жиргэх нь ихсэж байна. Python хэл дээр бичигдсэн уг авсаархан TWYT (That’s what you think) хэрэгслийг хэрэглэж үзээрэй.