Вирус

Flash дискнээс вирус авахгүй байх арга.

  Сүүлийн үед USB flash дискээр вирус дамжих нь их болсон. Үүнд Windows үйлдлийн системийн Автоматаар  нээх (Autorun) үйлдэл нь вирус дамжих нэгэн гүүр болдог юм. Вирус нь дискний автоматаар ажиллах файлд өөрийн халдварласан файлыг оруулж өгснөөр дараагийн компьютерт дискийг залгангуут автоматаар вирус хуулагддаг байна.

Zeton.Mirc.htm

Zeton.Mirc нь mIRC -г ашиглан єєрийгєє илгээдэг IRC worm юм. Єєрийгєє \Windows директорт Notepad.exe файлаар мєн \Windows\Command директорт Edit.com файл болгон хуулдаг. Мөн IRC.Family.gen. нэрээр мєн тархдаг.

XM.Momac.A

Энэ нь энгийн macro virus бєгєєд Excel-ын гэмтсэн workbook-аас бусад нээлттэй байгаа workbook-ууд руу халддаг.

X97M.ROH.A

X97M.ROH.A нь макро хэл дээр бичигдсэн вирус бєгєєд Microsoft Excel ийн хvснэгтvvдийг гэмтээдэг.

X97M.Laroux.UA

X97M.Laroux.UA макро вирус бєгєєд Microsoft Excel – ийн хvснэгтvvдийг гэмтээдэг. Уг вирус \XLStart фолдер шинээр vvсгэдэг ба халдварласан хvснэгтvvд нь Teste.xls юм уу Personal.xls гэсэн нэртэй болдог байна.

X97M.Draco

X97M.Draco нь Microsoft Excel-ын макро вирус ба C:\ Program Files\ Microsoft Office\ Office\ Xlstart\ фолдерт Book1.xls гэсэн нэртэй файл vvсгэн уг вирусын кодыг нэмж єгдєг.

X97M.Divi.O

X97M.Divi.O нь Microsoft Excel-ын макро вирус юм. Уг макро нь нээгдсэн идэвхтэй байгаа ажлын хvснэгт болгонд єєрийгєє хуулдаг байна.

X97M.Brep

Уг вирус Microsoft Excel – ийн workbook / ажлын талбарт / нєлєєлдєг макро вирус юм. Уг вирус нь макро модулиудын нэг ба вирусын кодыг эхлvvлэхэд XLStart – фолдерт XLStart..xls файл vvсгэн workbook-ийг гэмтээдэг.

X97M.Booklet.A

X97M.Booklet.A нь Microsoft Excel – ийн файлуудыг гэмтээдэг макро вирус юм.

W97M.SMDM.A

W97M.SMDM.A нь Microsoft Word-ын Normal.dot темплэйт файлыг ашиглан єєрийгєє хуулбарладаг макро вирус юм. Мєн Autoexec.bat файлд нэмэлт функц оруулах замаар С :/ хатуу дискэнд байгаа бvх файлуудыг устгах заавар єгдєг.