Сүлжээгээр Printer- ийг дундаа ашиглах

Сүлжээгээр Printer- ийг дундаа ашиглах

Сүлжээний нэг давуу тал бол принтерийг дундаа ашиглах явдал юм. Принтрийг сүлжээнд ашиглах тохиргоо хийгддэг. Ингэхдээ:
Start-printers and faxes-ээр ороод сүлжээнд ашиглах принтрийг идвэхжүүлэн хулганы баруун талын товчлуурыг дарж Sharing команд өгнө.
Sharing цонхоор орж Share This Printer – ыг бөглөөд ОК товчин дээр дарна. Энэ тохиргоог хийснээр принтерийг сүлжээнд дундаа ашиглах боломжтой болно.

Date: June 11th, 2010 | Categories: Компьютер, Хэвлэгч | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:

Email:

Website:

Message:*