ERP – Байгууллагын Нөөцийн Удирдлага

Байгууллагын бүх санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг нэг цэгээс хянах боломжтой. Санхүүгийн үйл ажиллагаа туйлын хялбар

Санхүү, нягтлан бодох

Хэдхэн товч дараад л байгууллагынхаа санхүүг удирдах хамгийн оновчтой хялбар арга.

Хангамж, худалдан авалт

Хангамжийн асуудал байгууллагын толгойны өвчин байхаа больж бүрэн автоматжин ажил хөнгөвчилнө.

Агуулахын удирдлага

Танай байгууллагын агуулахын бүхий л мэдээлэл одооноос эхлэн таны ширээн дээр ирлээ.

Хүний нөөцийн удирдлага

Хүний нөөцийн иж бүрэн сантай болж байгууллагын хамгийн үнэт нөөцөө урьд байгаагүй хялбараар удирдана.

Тавтай морил

ERP – Санхүү

Хэдхэн товч дараад л байгууллагынхаа санхүүг удирдах хамгийн оновчтой хялбар арга.

Дэлгэрэнгүй

ERP – Хангамж

Хангамжийн асуудал байгууллагын толгойны өвчин байхаа больж бүрэн автоматжин ажил хөнгөвчилнө.

Дэлгэрэнгүй

ERP – Хүний нөөц

Хүний нөөцийн иж бүрэн сантай болж байгууллагын хамгийн үнэт нөөцөө урьд байгаагүй хялбараар удирдана.

Дэлгэрэнгүй

ERP – Агуулах

Танай байгууллагын агуулахын бүхий л мэдээлэл одооноос эхлэн таны ширээн дээр ирлээ.

Дэлгэрэнгүй